News

V edycja Warsztatów dla Wykonawców z PGE Energia Ciepła

16 maja odbędzie się kolejna edycja Warsztatów dla Wykonawców z PGE Energia Ciepła. Po raz piąty wykonawcy i podwykonawcy, przedstawiciele firm z branży budowlanej, będą mogli zapoznać się z warunkami, wewnętrznymi procedurami PGE oraz narzędziami, za pomocą których prowadzone są postępowania przetargowe PGE Energia Ciepła.

Czytaj więcej »