03

Białe Certyfikaty

Zyskaj premię finansową za działania zmniejszające zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie.

Białe Certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, które można otrzymać za efekt energetyczny, czyli oszczędność energii finalnej, uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Wyrażone są w „toe” czyli tonach oleju ekwiwalentnego.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną swojej firmy, mogą ubiegać się o Białe Certyfikaty. Wynikają z nich prawa majątkowe, które mają wartość pieniężną i są obracane na Towarowej Giełdzie Energii.
Aby uzyskać Białe Certyfikaty należy zrealizować inwestycję na min. 10 toe, czyli uzyskać oszczędność energii lub ciepła w ilości 419,68 GJ lub 116,3 MWh. Jeżeli planowana inwestycja nie spełnia tego warunku, dokładamy starań, aby połączyć ją z inną inwestycją i zrealizować ten wymóg.

Korzyści

PODWÓJNA KORZYŚĆ FINANSOWA

___


Mniejsze zużycie energii dzięki wdrożeniu działań oszczędnościowych i pozyskanie za to dodatkowych środków pieniężnych.

KOMFORT I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

___


Uzyskanie wymiernych korzyści przy minimum formalności.

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI

___


Realizacja usług przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Za co można otrzymać Białe Certyfikaty?

Katalog przykładowych inwestycji, za które można uzyskać Białe Certyfikaty, czyli te, które generują oszczędności w zużyciu energii:

 • 1

  termomodernizacja budynków
 • 2

  wymiana i modernizacja lokalnych źródeł ciepła
 • 3

  modernizacja systemu ogrzewania, likwidacja grupowych węzłów cieplnych
 • 4

  modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką)
 • 5

  wymiana instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody
 • 6

  modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, opraw oświetleniowych na energooszczędne, wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem
 • 7

  modernizacja systemu wentylacji (np. odzysk ciepła, izolacja kanałów, montaż systemów optymalizujących parametry), modernizacja systemu klimatyzacji

Propozycja współpracy od PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

Rozszerzenie funkcji o ciepłą wodę użytkową z sieci ciepłowniczej 

 • 1

  Kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania Białych Certyfikatów dla przedsięwzięć oszczędnościowych planowanych w Państwa budynkach.
 • 2

  Do każdego przedsięwzięcia podchodzimy indywidualnie i uzgadniamy czytelne zasady współpracy stąd gwarantujemy rzetelne przeprowadzenie procesu i transparentne zasady.
 • 3

  Warunki współpracy z Klientem regulować będzie Umowa, która określi zasady rozliczenia, zadania i obowiązki stron, przy czym zaangażowanie Klienta ograniczone jest do niezbędnego minimum.
 • 4

  Wspólnie określimy rodzaj i charakter przedsięwzięć efektywnościowych, ale to my odpowiadamy za realizację wszystkich formalności, w tym przeprowadzimy audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotujemy i złożymy wniosek oraz wymagane dokumenty do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonamy odpowiednich rozliczeń.
 • 5

  Współpraca może obejmować także mniejsze inwestycje oszczędnościowe (poniżej wymaganego 10 toe), wówczas dołożymy starań, aby połączyć kilka inwestycji i móc wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki ze wspólnym wnioskiem w imieniu kilku Klientów. W takim przypadku zyski uzyskanych świadectw efektywności energetycznej dzielone są odpowiednio do udziału oszczędności.
 • 6

  Działanie przebiega w czytelnym procesie regulowanym Umową.

Doświadczenie

Pozyskaliśmy z naszymi partnerami:

Newsletter

Kontakt

tel: 58 347 44 91
       58 347 44 93
       58 347 44 39

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże

kom. 500 140 722
          500 140 724
          887 047 717

bialecertyfikaty.ecwybrzeze@gkpge.pl