Zamrożenie cen prądu w roku 2024

Zamrożenie cen prądu w 2024 r. na poziomie cen z 2022 r. zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Reguluje to ustawa sejmowa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Obowiązujący od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. podstawowy limit zużycia energii dla gospodarstw domowych na poziomie 1500 KW/rocznie przyznawany jest automatycznie. Podwyższone limity dla uprawnionych odbiorców, o ile w roku 2023 zostało złożone stosowne oświadczenie i nadal spełnione są warunki do zwiększonego limitu, również nie wymagają żadnych działań w tej sprawie.

Oświadczenie należy złożyć, jeśli:

  • odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu w 2022 r. lub 2023 r. nie złożył oświadczenia – jest na to czas do 31 marca 2024 r.
  • odbiorca, który w trakcie 2024 r. nabędzie prawo do zwiększonego limitu, powinien je złożyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia.

Jaka będzie cena po przekroczeniu limitu?

Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych po przekroczeniu limitu do końca czerwca 2024 r. wyniesie 0,8585 zł/kWh (z VAT i akcyzą)/ 0,6930 zł/kWh (bez VAT i akcyzy).

Źródło: https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2024-roku

Newsletter