02

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej

Korzystanie z miejskiej sieci ciepłowniczej to bardzo ważny argument przemawiający za realizacją usługi ciepłej wody użytkowej.

Jeśli budynek przyłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, a woda użytkowa podgrzewana jest w piecykach gazowych, proponujemy uprościć ten system i korzystać tylko z ciepła sieciowego. Ciepła woda bez piecyka to rozwiązanie bezpieczne i komfortowe – źródło ciepła znajduje się poza Twoim mieszkaniem. Dzięki temu możesz wyeliminować zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, które spowodowane są najczęściej niedrożnymi przewodami wentylacyjnymi lub spalinowymi, czy też niesprawnym piecykiem.

Przy zastosowaniu systemu podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana jest mieszkańcowi poprzez wewnętrzną instalację bezpośrednio do łazienki i kuchni. W efekcie eliminowane są uciążliwości związane z przeglądami piecyków oraz więcej miejsca do zagospodarowania w kuchni czy łazience.

W horyzoncie czasowym korzystanie z ciepłej wody użytkowej od miasta obniży wydatki.

Projekt rozpoczyna się z inicjatywy właścicieli lokali, mieszkańców, zarządców nieruchomości.

Korzyści

Ciepła woda użytkowa to dla mieszkańca gwarancja:

Jak powstaje ciepła woda użytkowa?

Cyrkulacja

Ciepło sieciowe w postaci gorącej wody przekazuje energię cieplną wodzie wodociągowej i krąży w obiegu zamkniętym pomiędzy źródłem ciepła a węzłem.

Żródłem ciepła, które zasila miejską sieć ciepłowniczą jest elektrociepłownia.

Zachodzi w niej proces kogeneracji - równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, dzięki któremu efektywniej wykorzystuje ona surowce i działa z poszanowaniem środowiska.

Podgrzanie

Po podgrzaniu woda dostaje się do instalacji wewnętrznej budynku, skąd kierowana jest prosto do naszego kranu.

Węzeł cieplny

to zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy.

Jak skorzystać

Rozszerzenie funkcji o ciepłą wodę użytkową z sieci ciepłowniczej 

 • 1

  Potrzeba zmiany podgrzewu ciepłej wody użytkowej na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej
 • 2

  Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych na modernizację węzła o moduł ciepłej wody użytkowej
 • 3

  Analiza możliwości finansowania oraz sprawdzenie możliwości dofinansowania w ramach programu miejskiego, program wsparcia PGE EC Kontakt
 • 4

  Złożenie wniosku w przedsiębiorstwie ciepłowniczym o rozszerzenie dostaw ciepła o funkcję ciepłej wody użytkowej
 • 5

  Przygotowanie dokumentacji technicznej
 • 6

  Wykonanie instalacji oraz rozbudowy węzła o moduł ciepłej wody użytkowej
 • 7

  Zawarcie umowy / aneksu na dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej
 • 8

  Złożenie wniosku do UM i dokumentacji powykonawczej do PGE EC w celu uzyskania dofinansowania

Jak oszczędzać ciepło i zadbać o środowisko?

Zmiana źródła ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u. z gazowych kotłów przepływowych na węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

DLA CAŁEGO BUDYNKU

___

CO2 - 6,20 t/rok
NOx - 13,35 kg/rok

DLA MIESZKANIA

___

CO2 - 206 kg/rok
NOx - 445 g/rok

Zmiana źródła ciepła na potrzeby przygotowania c.w.u. z elektrycznych podgrzewaczy przepływowych na węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej.

DLA CAŁEGO BUDYNKU

___

CO2 - 43,27 t/rok
NOx - 13,07 kg/rok
SOx - 1,25 kg/rok

DLA MIESZKANIA

___

CO2 - 1 442 kg/rok
NOx - 435 g/rok
SOx - 41 g/rok

Dotyczy budynku o powierzchni mieszkalnej 1 195 m2 (blok 4-piętrowy+parter, dwuklatkowy), mieszkania o powierzchni ok. 40m2, liczba mieszkańców: 2 os

Newsletter

Kontakt

tel: 58 347 44 91
kom: +48 500 140 722

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże

tel. 58 668 23 50
ref.energetyki@gdynia.pl
www.gdynia.pl

Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki

58 62 73 928
strategia@opecgdy.com.pl
www.opecgdy.com.pl

OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług