Usługi

Archiwum

Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję w Elektrociepłowni Gdańskiej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję w Elektrociepłowni Gdańskiej

W Elektrociepłowni Gdańskiej trwa budowa nowej kotłowni szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i elektrodowych zasilanych energią elektryczną. 23 listopada 2020 roku na placu budowy na terenie Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku  wmurowany został kamień węgielny pod nową inwestycję.

 

Budowa kotłów elektrodowych w Gdańsku to pierwsze takie wdrożenie tej innowacyjnej technologii w Polsce. Nowe kotły będą zasilane energią elektryczną z istniejących generatorów, które dzisiaj produkują energię elektryczną na potrzeby krajowego systemu. Wartość inwestycji przekracza 80 mln zł i jest realizowana w formule „pod klucz”. Kotłownia składać się będzie m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2021 r.

 

- PGE Energia Ciepła jako lider segmentu Ciepłownictwo realizuje Strategię Grupy PGE. Ciepłownictwo jest obecnie w okresie głębokiej transformacji. Kierunki są jasne, czyli zmiana miksu paliwowego i inwestowanie w kogenerację. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze  – powiedział Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła. - W naszych elektrociepłowniach prowadzimy obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów – dodał Przemysław Kołodziejak.


- Poprzednie pokolenie ciepłowników ukształtowało dzisiejsze aktywa wytwórcze w Gdańsku i Gdyni w latach 70-90-tych XX wieku i przez ten czas, modernizując i inwestując w pracujące urządzenia, czerpaliśmy z tego korzyści jako mieszkańcy i jako region. Dzisiaj stoimy przed nowymi wyzwaniami, choć należy podkreślić, że od lat utrzymujemy wysokie standardy środowiskowe, co możliwe jest m.in. dzięki produkcji ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji - powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku. - Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta jako nisko- i zeroemisyjne źródło energii, co ma wpływ na jakość powietrza i ceny energii – dodała Elżbieta Kowalewska.


- Zastosowane technologie umożliwią  automatyczną pracę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej reagującej na zmienne zapotrzebowanie na energię cieplną w zakresie mocy 2,5-130 MWt. Innowacyjna technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowo-gazowych umożliwia start kotłowni w czasie kilku minut przy maksymalnej sprawności wykorzystania energii pierwotnej – mówi Mirosław Białogłowski, członek Zarządu ERBUD Industry.

 

Kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańskiej to odtworzenie w perspektywie 2025-2028 bloków energetycznych w innej formule, niż obecna. Pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe. Taka konfiguracja i transformacja tych urządzeń oraz wprowadzenie przede wszystkim do miksu paliwowego – gazu, jako podstawowego paliwa oraz oleju i energii elektrycznej zapewni optymalną pracę elektrociepłowni.

 

Z kolei w Elektroiepłowni Gdyńskiej PGE Energia Ciepła pracuje nad „Projektem przemysłowym dla Elektrociepłowni Gdyńskiej”. Na sezon grzewczy 2023-2024 nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa, zasilana paliwem olejowo-gazowym, wyeliminuje kocioł ciepłowniczy zasilany węglem.  W 2025 roku wyeliminowany zostanie podstawowy blok węglowy i zastąpiony zostanie blokiem gazowo-parowym o  wyższej sprawności i korzystniejszej proporcji produkcji energii elektrycznej na strumieniu ciepła. Będzie to blok klasy 140 MW, dzięki któremu produkcja będzie trzykrotnie większa niż dzisiaj.

 

Źródło: https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/wszystkie/pge-energia-ciepla-inwestuje-w-nowe-technologie

Foto: Tomek Kamiński

 

 

 

link icon
Rodzinna Olimpiada Energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni

Rodzinna Olimpiada Energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni

Rodzinna Olimpiada Energetyczna to wydarzenie, podczas którego będzie można sprawdzić swoją wiedzę z zakresu energetyki i ochrony klimatu, rywalizując w konkursie online. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu są mieszkańcy województwa pomorskiego, a w szczególności rodziny z dziećmi, zgłoszone do konkursu jako drużyna. Olimpiada odbędzie się online 17 października 2020 r. o godz. 11:00Zarejestrować można się na stronie https://www.olimpiadaenergetyczna2020.pl w terminie do 14.10.2020.

 

Transmisja wydarzenia

Studio wydarzenia zorganizowane zostanie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i stąd streemowane będzie poprzez kanały:

 

Cele Olimpiady

Organizatorom Olimpiady Energetycznej przyświecają takie cele, jak: zwiększenie świadomości mieszkańców województwa pomorskiego na temat efektywności energetycznej, nauka sposobów ograniczania zużycia energii oraz racjonalnego gospodarowania energią, zwrócenie uwagi mieszkańców na problematykę zmian klimatycznych, motywowanie ich do podejmowania działań służących poprawie efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Olimpiady będzie Marcin Popkiewicz, polski fizyk jądrowy, popularyzator nauki, klimatolog, autor książek o klimacie i energetyce. Planowany jest także pokaz eksperymentów przeprowadzony przez edukatorów Centrum Nauki Eksperyment.

 

Zakres merytoryczny:

  • odnawialne źródła energii;
  • niskoemisyjny transport;
  • ochrona powietrza i klimatu;
  • efektywność energetyczna.

 

Nagrody i wyróżnienia

Zwycięzca odbierze z rąk Prezydenta Gdyni okolicznościowy Puchar. Dodatkowo organizatorzy przewidzieli nagrody:

  • za I miejsce – hulajnoga elektryczna oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
  • za II miejsce – oczyszczacz powietrza z nawilżaczem oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
  • za III miejsce – zestaw LEGO Creator 10268 oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
  • trzydzieści wyróżnień – energetyczne gadżety edukacyjne;

 

Organizatorzy Olimpiady:

Gmina Miasta Gdyni, Samodzielny Referat ds. Energetyki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
PGE Energia Ciepła S.A.
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

 

Regulamin i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.olimpiadaenergetyczna2020.pl

 

 

link icon
Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła przeprowadzana jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która spowoduje redukcję emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

 

25 czerwca na 60 dni z komina gdańskiej Elektrociepłowni przestała wydobywać się para wodna. W tym czasie prowadzona jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), dostosowująca Instalację do pracy według nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.  

 

- Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin - powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe normy emisji spalin określone w Konkluzjach BAT obowiązywać będą od sierpnia 2021 r., natomiast PGE Energia Ciepła już dzisiaj dostosowuje swoje instalacje do nowych wymogów - dodał Andrzej Skoczylas.

 

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35%.

 

- Prace na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jednak, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu -  dodała Elżbieta Kowalewska.

 

W trosce o mieszkańców Gdańska i Sopotu, dla których Elektrociepłownia Gdańska produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin, pozostają w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

 

Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł.

 

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques)  to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).

link icon

Ciepłolubni

Co to jest niska emisja?

Wymień piec

Zmień praktyki w ogródku

Kompleksowa termodernizacja budynku

Oszczędzaj energię

Newsletter

Prosimy o podanie adresu email.

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl