Archiwum

Aktualności

Rodzinna Olimpiada Energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni
09/10/2020

Rodzinna Olimpiada Energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni

Rodzinna Olimpiada Energetyczna to wydarzenie, podczas którego będzie można sprawdzić swoją wiedzę z zakresu energetyki i ochrony klimatu, rywalizując w konkursie online. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu są mieszkańcy województwa pomorskiego, a w szczególności rodziny z dziećmi, zgłoszone do konkursu jako drużyna. Olimpiada odbędzie się online 17 października 2020 r. o godz. 11:00Zarejestrować można się na stronie https://www.olimpiadaenergetyczna2020.pl w terminie do 14.10.2020.

 

Transmisja wydarzenia

Studio wydarzenia zorganizowane zostanie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i stąd streemowane będzie poprzez kanały:

 

Cele Olimpiady

Organizatorom Olimpiady Energetycznej przyświecają takie cele, jak: zwiększenie świadomości mieszkańców województwa pomorskiego na temat efektywności energetycznej, nauka sposobów ograniczania zużycia energii oraz racjonalnego gospodarowania energią, zwrócenie uwagi mieszkańców na problematykę zmian klimatycznych, motywowanie ich do podejmowania działań służących poprawie efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Olimpiady będzie Marcin Popkiewicz, polski fizyk jądrowy, popularyzator nauki, klimatolog, autor książek o klimacie i energetyce. Planowany jest także pokaz eksperymentów przeprowadzony przez edukatorów Centrum Nauki Eksperyment.

 

Zakres merytoryczny:

 • odnawialne źródła energii;
 • niskoemisyjny transport;
 • ochrona powietrza i klimatu;
 • efektywność energetyczna.

 

Nagrody i wyróżnienia

Zwycięzca odbierze z rąk Prezydenta Gdyni okolicznościowy Puchar. Dodatkowo organizatorzy przewidzieli nagrody:

 • za I miejsce – hulajnoga elektryczna oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
 • za II miejsce – oczyszczacz powietrza z nawilżaczem oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
 • za III miejsce – zestaw LEGO Creator 10268 oraz wejście rodzinne do Centrum Nauki Experyment;
 • trzydzieści wyróżnień – energetyczne gadżety edukacyjne;

 

Organizatorzy Olimpiady:

Gmina Miasta Gdyni, Samodzielny Referat ds. Energetyki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
PGE Energia Ciepła S.A.
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

 

Regulamin i więcej informacji znajduje się na stronie https://www.olimpiadaenergetyczna2020.pl

 

 

link icon
Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej
22/07/2020

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła przeprowadzana jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która spowoduje redukcję emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

 

25 czerwca na 60 dni z komina gdańskiej Elektrociepłowni przestała wydobywać się para wodna. W tym czasie prowadzona jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), dostosowująca Instalację do pracy według nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.  

 

- Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin - powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe normy emisji spalin określone w Konkluzjach BAT obowiązywać będą od sierpnia 2021 r., natomiast PGE Energia Ciepła już dzisiaj dostosowuje swoje instalacje do nowych wymogów - dodał Andrzej Skoczylas.

 

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35%.

 

- Prace na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jednak, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu -  dodała Elżbieta Kowalewska.

 

W trosce o mieszkańców Gdańska i Sopotu, dla których Elektrociepłownia Gdańska produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin, pozostają w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

 

Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł.

 

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques)  to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).

link icon
Ciepło przez 365 dni w roku od PGE Energia Ciepła
25/06/2020

Ciepło przez 365 dni w roku od PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zapewnia ciepło w domach dla dwóch milionów odbiorców. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła, w tym ogrzewające mieszkańców Trójmiasta elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, pracują w ruchu ciągłym i są gotowe dostarczać ciepło zgodnie potrzebami mieszkańców, nawet przez 365 dni w roku, również w chłodne noce wiosny i lata.

 

Sezon grzewczy, czyli czas kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania, trwa zazwyczaj od października do początku maja i jest pojęciem umownym, gdyż jego rozpoczęcie warunkowane jest wyłącznie potrzebami odbiorców.

 

Decydującym czynnikiem wyznaczającym korzystanie z ogrzewania przez klientów jest zazwyczaj pogoda. Widać to było chociażby po zeszłorocznym okresie (2018/2019), kiedy ze względu na niskie temperatury  klienci korzystali z ogrzewania prawie do końca maja.

 

Sytuacja epidemiczna, trwająca od marca, zasadniczo nie wpłynęła na poziom zapotrzebowania na ciepło. Na wniosek klientów skróceniu uległ jedynie okres grzewczy dla obiektów, które w związku z pandemią ograniczyły lub zaprzestały działalności. Obecnie w miastach, w których spółkach posiada sieci ciepłownicze, czyli w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach i Zgierzu, ok. 85% klientów obsługiwanych przez PGE Energii Ciepła ma włączone ogrzewanie.

 

Wszystkie elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła w 13 polskich miastach (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Zgierz i Siechnice) pracują przez cały rok. Latem wytwarzają głównie energię elektryczną i ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia są gotowe zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie reagować na potrzeby mieszkańców. Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili na podstawie wniosku do dystrybutora ciepła. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła są gotowe przez  365 dni w roku, by dostarczyć klientom ciepło.

 

Usługa dostarczania ciepła przez cały rok oparta jest o tzw. automatykę pogodową, czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperaturę graniczną, która wyznacza uruchomienie dostaw ciepła, zawsze określa klient w zależności od swoich potrzeb.

 

Zapewnienie całorocznego ogrzewania w mieszkaniach pozytywnie wpływa na stan techniczny budynku. Korzystanie z ciepła sieciowego jest bezpiecznym i komfortowym rozwiązaniem dla odbiorców, a dodatkowo najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

 

Ciekawostki

 

 • 2 mln – liczba odbiorców ciepła korzystających z ciepła produkowanego przez elektrociepłownie PGE Energia Ciepła

 

 • 609 km – łączna długość sieci ciepłowniczej w Toruniu (PGE  Toruń), Zielonej Górze, Gorzowie, Zgierzu i Siechnicach

 

 • 56 000 m3 – łączna pojemność sieć ciepłowniczej (ilość wody, która krąży w sieci) w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Zgierzu i Siechnicach

 

 • Telemetria – system zdalnego sterowania, w który wyposażone są węzły cieplne, należące do PGE Energia Ciepła

 

 • 25% - udział PGE Energia Ciepła w rynku ciepła z kogeneracji (czyli wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem)

 

 • ok. 4200 - liczba węzłów cieplnych zasilanych z sieci ciepłowniczych należących do PGE Energia Ciepła

 

 

Na zdjęciu: Elektrociepłownia w Gdańsku należąca do PGE Energia Ciepła.

 

link icon
Ciepło sieciowe - sposób na czyste powietrze w Sopocie
25/05/2020

Ciepło sieciowe - sposób na czyste powietrze w Sopocie

W Sopocie z roku na rok wzrasta udział ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, które produkowane jest w gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ekologiczne i korzystne cenowo ciepło ogrzewa już niemal 40 % miasta, a na przyłączenia czekają kolejni odbiorcy.

 

Już wkrótce z ciepła z miejskiej sieci będą korzystali kolejni odbiorcy w Sopocie - mieszkańcy wielorodzinnych budynków przy ul. Goyki i Bitwy pod Płowcami oraz zlokalizowanego przy tej samej ulicy hotelu sieci Radisson Blue. 

 

Na taką zmianę zdecydowały się ostatnio wspólnoty przy ul. Mściwoja i Malczewskiego, budynek wielorodzinny  przy ulicy Grottgera. W ubiegłym roku do sieci włączony został także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz dwa nowe hotele.

 

Jednak największą inwestycją, zrealizowaną w ciągu ostatnich pięciu lat, było przyłączenie w 2016 roku Górnego Sopotu oraz części Dolnego Sopotu od ul. Bohaterów Monte Cassino w stronę Gdyni (moc 15 MW). Nowa sieć objęła swym zasięgiem  ponad 15 tys. mieszkańców na terenie 11 sopockich osiedli. Są to m.in. Brodwino, Kamienny Potok, Kraszewskiego oraz Dolny Sopot i osiedle Mickiewicza.

 

Mieszkańcy Sopotu otrzymali tańsze ciepło i odczuli to w swoich budżetach, zarządcy natomiast zaoszczędzone pieniądze mogli przeznaczyć na fundusz remontowy. Jeszcze wcześniej, bo w roku 2015, do sieci ciepłowniczej, zasilanej ciepłem z gdańskiej elektrociepłowni, przyłączony został Dolny Sopot, Urząd Miasta Sopotu, nowy budynek dworca, hotele i szkoły.

 

Czyste niebo nad miastem to dla Sopotu, uzdrowiska i nadmorskiego kurortu, kwestia podstawowa. W osiągnięciu tego celu pomocne jest ciepło sieciowe, produkowane w gdańskiej elektrociepłowni.

 

link icon

Oferujemy Usługi:

Ciepła woda Użytkowa

drops
Usługi

Ciepłolubni

Co to jest niska emisja?

Wymień piec

Zmień praktyki w ogródku

Kompleksowa termodernizacja budynku

Oszczędzaj energię

Newsletter

Prosimy o podanie adresu email.

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl