Archiwum

Aktualności

Trójmiasto z jeszcze lepszym powietrzem - coraz więcej budynków korzysta z ciepła sieciowego
27/01/2020

Trójmiasto z jeszcze lepszym powietrzem - coraz więcej budynków korzysta z ciepła sieciowego

Kolejnych 650 budynków w Trójmieście, Rumi i Kosakowie zostało w 2019 roku przyłączonych do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, należącej do Grupy Kapitałowej PGE. Dzięki inwestycjom gdańskiej Grupy GPEC oraz gdyńskiego OPEC mieszkańcy aglomeracji trójmiejskiej znacząco obniżyli emisję CO2 do atmosfery i poprawili jakość powietrza.

 

Sieć ciepłownicza w Trójmieście gęsto oplata aglomerację i dociera do prawie wszystkich dzielnic, nawet tych najbardziej oddalonych od centrum miast. Obecnie większość mieszkańców Trójmiasta korzysta z ciepła z systemu, które jest bezpieczniejszą, bardziej przyjazną dla środowiska i wygodniejszą z punktu widzenia odbiorcy alternatywą dla indywidualnych źródeł ciepła. Zarówno gdańska Grupa GPEC, jak i gdyński OPEC dostarczają mieszkańcom ciepło produkowane przez elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w procesie tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli łącznie z energią elektryczną. Kolejne inwestycje firm ciepłowniczych oznaczają ciągłą poprawę jakości trójmiejskiego powietrza poprzez likwidację lokalnych kotłowni i indywidualnych źródeł ciepła. Dostawa ciepła sieciowego to obecnie najbardziej wydajny i uzasadniony środowiskowo sposób ogrzewania miast.

 

- Jesteśmy częścią systemu ciepłowniczego aglomeracji trójmiejskiej i jako producenci ciepła czujemy ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ekologię i niezawodność dostaw. Obserwujemy, że coraz ważniejszym kryterium przy wyborze mieszkania jest komfort wynikający ze sposobu ogrzewania i jego wpływ na środowisko. Ciepło sieciowe jest tutaj bezkonkurencyjne, co pokazuje utrzymująca się od lat na wysokim poziomie liczba przyłączeń do sieci ciepłowniczych GPEC i OPEC – mówi Elżbieta Kowalewska, dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

- Rozwój sieci ciepłowniczej i dobra współpraca z dystrybutorami ciepła są kluczowe dla prowadzenia projektów inwestycyjnych w naszych aktywach wytwórczych - w sposób skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającego się Trójmiasta i gmin ościennych. Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi. W 2020 r. rozpocznie się pierwsze z nich – budowa nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej w Gdańsku o wartości ponad 80 mln zł – dodaje Elżbieta Kowalewska.

 


Gdańsk i Sopot – sieć ciepłownicza GPEC


Mieszkańcy Gdańska i Sopotu, którzy w ciepło zasilani są przez Grupę GPEC, mogą korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej w większości dzielnic, w tym także w tych, które znajdują się na tzw. górnym tarasie Gdańska, czyli na terenach w pobliżu obwodnicy Trójmiasta.

 

- Nasza sieć w samym Trójmieście liczy ponad 700 km długości i ciągle ją rozbudowujemy – mówi Anna Jakób, członek zarządu w Grupie GPEC – W ciągu ostatnich 6 lat wydaliśmy prawie 600 mln zł na inwestycje rozwojowe i modernizacyjne w infrastrukturę. Dzięki temu, regularnie rozbudowujemy i unowocześniamy istniejącą infrastrukturę, a także przyłączamy nowe budynki.

W 2019 roku Grupa GPEC przyłączyła do miejskiej sieci ciepłowniczej zarówno budynki na nowo powstałych osiedlach, jak i te już istniejące wcześniej, które do tej pory korzystały z innych sposobów ogrzewania. Projekty ciepłownicze prowadzone były m.in. w Gdańsku Śródmieściu, we Wrzeszczu, w Osowej oraz w południowych dzielnicach Gdańska (na Chełmie, w Kowalach, na Oruni i Łostowicach).

 

Grupa GPEC inwestowała i modernizowała sieć nie tylko w Gdańsku, ale i w Sopocie. W obu miastach podłączone zostały kolejne osiedla mieszkaniowe, budynki usługowo-handlowe i placówki edukacyjno-sportowe, łącznie prawie 550 budynków, w tym głównie budynki mieszkaniowe wielorodzinne, o łącznym zapotrzebowaniu 51 MW.

 

- Nasi nowi klienci przyłączeni w 2019 roku zamawiają moc cieplną prawie taką, jaką zużywa Tczew – tłumaczy Marcin Lewandowski, prezes zarządu w Grupie GPEC. - Największą inwestycją ubiegłego roku była rozbudowa sieci magistralnej wraz z likwidacją lokalnej kotłowni w dzielnicy Gdańsk Osowa.  Ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 6 tys. ton rocznie. To tyle, ile zostawia po sobie 50 mln km przejechanych samochodem osobowym  – dodaje Marcin Lewandowski. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie intensywne działania i sprawne  prowadzenie  inwestycji przyłączeniowych z jednej strony, z drugiej zaś owocna współpraca między naszą firmą i elektrociepłownią PGE Energia Ciepła, która trwa od wielu lat i jak widać przynosi pozytywne rezultaty dla mieszkańców i środowiska – dodaje Lewandowski.

 

 

Gdynia, Rumia i Kosakowo – sieć ciepłownicza OPEC


W Gdyni główne podłączenia dotyczą szczególnie obszaru rewitalizowanego Obłuża (osiedle Nadmorskie Tarasy, kompleks sportowy Akademii Marynarki Wojennej i budynki Portu Wojennego) oraz nowego osiedla w sąsiadujących z parkiem krajobrazowym dzielnicach Karwiny i Mały Kack (m.in. osiedle Azymut). Dużo nowych budynków zostało podłączonych w Śródmieściu, w szczególności w pobliżu basenu portowego (kompleks Portova, budynki osiedla Yacht Park). Do gdyńskiej sieci przyłączone zostały kolejne osiedla z terenu Kosakowa oraz wiele nowych budynków w pobliżu supermarketu Auchan w Rumi.

 

Istotne i szczególnie ważne pod względem ekologicznym są kolejne podłączenia funkcji centralnej wody użytkowej (c.w.u.) w budynkach gdyńskiego Śródmieścia, Redłowa, Wzgórza Św. Maksymiliana oraz Leszczynek  i Chylonii. Zakończone zostały  również  inwestycje przyłączeniowe kolejnych kilkunastu domków jednorodzinnych z rewitalizowanego obszaru nadmorskiego Orłowa.

 

- OPEC cały czas skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. W najbliższych latach na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych przeznaczonych zostanie ponad 120 mln złotych. Do roku 2023 zaplanowaliśmy realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 50 mln złotych. Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła  oraz aktywną walkę ze smogiem – mówi Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC.


Na terenie gmin Gdynia, Rumia i Kosakowo w 2019 roku OPEC podłączył do sieci ciepłowniczej 100 budynków o łącznej mocy przyłączeniowej 12,7 MW.

 

Od lat przyłączenia do sieci ciepłowniczych GPEC i OPEC w aglomeracji trójmiejskiej utrzymują się na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich 5 lat suma wyprodukowanej w elektrociepłowniach PGE EC mocy cieplnej dla nowo podłączonych klientów wyniosła 335 MW. To tak, jakby przez ten czas do sieci ciepłowniczej przyłączyło się stutysięczne miasto. Te dane najlepiej pokazują, że zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło z sieci i co roku wzrasta produkcja w elektrociepłowniach PGE EC.

 

 

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni o mocy cieplnej 7,4 GWt i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 12100 TJ ciepła i 1380 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi.

 

GRUPA GPEC, lider branży ciepłowniczej na Pomorzu, zarządza siecią o długości około 800 km. W latach 2014-2019 Grupa GPEC wybudowała ponad 100 km nowej sieci ciepłowniczej likwidując szkodliwe dla jakości powietrza kotłownie węglowe i przyłączając mieszkańców nowobudowanych osiedli. Firma nieustannie poszerza swoją działalność o kolejne dziedziny, wykraczające poza produkcję i dystrybucję ciepła, m.in.: zarządzanie techniczne nieruchomościami (facility management), inteligentne systemy zarządzania energią, ESCO. Grupa GPEC obsługuje aktualnie ponad 8 tys. klientów. Z usług firmy korzysta ponad 400 tys. mieszkańców Gdańska, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, Starogardu Gdańskiego i Pelplina.

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

 

 

link icon
Poradnik oszczędzania
17/01/2020

Poradnik oszczędzania

Optymalną temperaturą, jaka powinna panować w pokoju dziennym, jest 20°C, ale w sypialni jest to już tylko 18°C, w łazience natomiast 24°C. Bardzo ważne jest przy tym, aby kaloryfery w naszych mieszkaniach były odsłonięte. Korzystne dla naszego budżetu może się też okazać zamontowanie ekranów zagrzejnikowych. Te i wiele innych cennych patentów znalazło się w Poradniku oszczędzania, który prezentujemy poniżej.

 

Poradnik oszczędzania przygotowany został przez „Ciepłolubnych” – wspólną inicjatywę PGE EC, OPEC i UM Gdynia. Więcej:

http://cieplolubni.com.pl/

 

link icon
Czas na racjonalne ogrzewanie
04/10/2019

Czas na racjonalne ogrzewanie

Dni stają się coraz krótsze, miejsce letnich ubrań zajmują jesienne kurtki, a w domach i mieszkaniach robi się chłodno. Jesień i panujące warunki atmosferyczne powodują konieczność dostarczania ciepła w celu ogrzewania naszych domostw. Wykorzystujemy coraz więcej energii cieplnej, ale i często ją marnujemy.  Co możemy zrobić, aby było nam ciepło i utrzymać racjonalne zużycie energii? Oto kilka wskazówek, które warto zapamiętać w tym chłodnym okresie.

 

Właściwa temperatura w pomieszczeniach - kręć zaworami

Staraj się tak wyregulować zawory termostatyczne, aby temperatury w poszczególnych pomieszczeniach dostosować przede wszystkim do naszych indywidualnych potrzeb. Ma na nie wpływ wiele czynników, np. obecność małego dziecka w domu lub częste wyjazdy domowników. Sprawdź, czy pomieszczenia, w których przez większą część dnia nikt nie przebywa, nie są ogrzewane zbyt intensywnie. Zalecana temperatura dla pokoi dziennych to 20°C, dla łazienki 24°C.  Nocą, gdy śpisz, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 18°C.

 

Często wietrz mieszkanie, ale racjonalnie!

Wietrzenie mieszkania zapewnia lepsze samopoczucie, dlatego nie warto z niego rezygnować. Jednak zamiast pozostawiać uchylone okna przez cały dzień, najlepiej jest wietrzyć krótko, ale intensywnie – otwierając szeroko okna, tym samym nie wychładzając mebli i ścian. W momencie, gdy poczujemy powiew świeżego powietrza w pokoju, możemy być pewni, że nastąpiła jego wymiana. Podczas wietrzenia warto zamknąć zawory.

 

Nie zastawiaj grzejnika

Aby ciepło mogło bez problemu rozchodzić się po całym mieszkaniu, ważne jest, by grzejnik nie był zasłonięty. Jeśli zasłonisz go meblami, ciepłe powietrze odbije sie od nich i szybciej zostanie oddane przez okna. Dodatkowo możesz spowodować złą pracę zaworu termostatycznego, który ze względu na kumulację ciepła wokół grzejnika zamknie się, mimo iż temperatura w pomieszczeniu nie osiągnie wymaganej wysokości. Odpowiednia odległość mebli od grzejnika to 1 metr.

 

Unikaj skrajności

Należy również pamiętać, żeby nie przesadzać z oszczędzaniem zużycia energii cieplnej. Stabilne warunki, na przykład w łazience, zapobiegają pojawieniu się grzyba lub innych alergenów. Jeśli za bardzo wychłodzisz mieszkanie Twoi sąsiedzi, chcąc utrzymać u siebie odpowiedni komfort cieplny, będą zmuszeni do większego zużycia ciepła, gdyż ściany Twojego mieszkania będą miały niższą temperaturę od zakładanej przy projektowaniu (z reguły przewiduje się w sąsiednich mieszkaniach temperaturę wynoszącą 20°C). Jeśli nie ma nikogo w domu przez cały dzień lub wyjeżdżasz na dzień lub dwa, nie wyłączaj całkowicie ogrzewania, tylko ustaw je na 14-15°C. Chcąc oszczędzać energię cieplną, lepsze efekty uzyskamy utrzymując stałą średnią temperaturę, niż chłodząc i ogrzewając mieszkanie na zmianę.

 

link icon
Oksywie - najstarsza dzielnica Gdyni - pięknieje dzięki rewitalizacji i podłączeniom do sieci ciepłowniczej
25/09/2019

Oksywie - najstarsza dzielnica Gdyni - pięknieje dzięki rewitalizacji i podłączeniom do sieci ciepłowniczej

Czyste powietrze, bezpieczne drogi, przyjazna przestrzeń – tak zmienia się najstarsza dzielnica Gdyni z ważnym dla całego kraju 100-letnim Portem Marynarki Wojennej RP. Proces uciepłownienia Oksywia, którego obszar stanowią w dużym stopniu tereny wojskowe, trwa od ponad 11 lat. Wzrasta liczba klientów ekologicznego ciepła produkowanego w gdyńskiej elektrociepłowni, a w efekcie poprawia się stan środowiska i jakość życia w dzielnicy.

 

Oksywie dynamicznie się rozwija, powstają nowe osiedla mieszkaniowe z wieloma lokalami usługowymi. Najwięcej nowych budynków powstało w obrębie ulic Australijskiej, Bosmańskiej  i Karpińskiego. Te wybudowane korzystają już z ekologicznego ciepła, a powstające będą kolejno przyłączane w tym roku i w kolejnych latach.

 

W dzielnicy toczy się szereg inwestycji rewitalizacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego (modernizacja ulic i chodników), przeprowadzona została termomodernizacja energetyczna budynków komunalnych (w tym: wymiana okien, docieplenia stropów, wykonanie nowych elewacji, zagospodarowano tereny zielone). Prowadzonych jest również szereg prac architektoniczno-konserwatorskich - tak, by zachowana została tożsamość historyczna dawnej rybackiej wioski – Oksywia.

 

Warto odwiedzić Oksywie, poznać historię i wyjątkowe zabytki, m.in.: Kościół Michała Archanioła z 1224 r, Latarnię Morską wybudowaną w 1887 r., a także Port Marynarki Wojennej wraz z budynkami funkcyjnymi i koszarami oraz poniemiecką Torpedownię.

link icon

Oferujemy Usługi:

Ciepła woda Użytkowa

drops
Usługi

Ciepłolubni

Co to jest niska emisja?

Wymień piec

Zmień praktyki w ogródku

Kompleksowa termodernizacja budynku

Oszczędzaj energię

Newsletter

Prosimy o podanie adresu email.

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl