Archiwum

Aktualności

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej
22/07/2020

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła przeprowadzana jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która spowoduje redukcję emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

 

25 czerwca na 60 dni z komina gdańskiej Elektrociepłowni przestała wydobywać się para wodna. W tym czasie prowadzona jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), dostosowująca Instalację do pracy według nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.  

 

- Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin - powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe normy emisji spalin określone w Konkluzjach BAT obowiązywać będą od sierpnia 2021 r., natomiast PGE Energia Ciepła już dzisiaj dostosowuje swoje instalacje do nowych wymogów - dodał Andrzej Skoczylas.

 

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35%.

 

- Prace na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jednak, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu -  dodała Elżbieta Kowalewska.

 

W trosce o mieszkańców Gdańska i Sopotu, dla których Elektrociepłownia Gdańska produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin, pozostają w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

 

Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł.

 

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques)  to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).

link icon
Ciepło przez 365 dni w roku od PGE Energia Ciepła
25/06/2020

Ciepło przez 365 dni w roku od PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zapewnia ciepło w domach dla dwóch milionów odbiorców. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła, w tym ogrzewające mieszkańców Trójmiasta elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, pracują w ruchu ciągłym i są gotowe dostarczać ciepło zgodnie potrzebami mieszkańców, nawet przez 365 dni w roku, również w chłodne noce wiosny i lata.

 

Sezon grzewczy, czyli czas kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania, trwa zazwyczaj od października do początku maja i jest pojęciem umownym, gdyż jego rozpoczęcie warunkowane jest wyłącznie potrzebami odbiorców.

 

Decydującym czynnikiem wyznaczającym korzystanie z ogrzewania przez klientów jest zazwyczaj pogoda. Widać to było chociażby po zeszłorocznym okresie (2018/2019), kiedy ze względu na niskie temperatury  klienci korzystali z ogrzewania prawie do końca maja.

 

Sytuacja epidemiczna, trwająca od marca, zasadniczo nie wpłynęła na poziom zapotrzebowania na ciepło. Na wniosek klientów skróceniu uległ jedynie okres grzewczy dla obiektów, które w związku z pandemią ograniczyły lub zaprzestały działalności. Obecnie w miastach, w których spółkach posiada sieci ciepłownicze, czyli w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach i Zgierzu, ok. 85% klientów obsługiwanych przez PGE Energii Ciepła ma włączone ogrzewanie.

 

Wszystkie elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła w 13 polskich miastach (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Zgierz i Siechnice) pracują przez cały rok. Latem wytwarzają głównie energię elektryczną i ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia są gotowe zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie reagować na potrzeby mieszkańców. Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili na podstawie wniosku do dystrybutora ciepła. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła są gotowe przez  365 dni w roku, by dostarczyć klientom ciepło.

 

Usługa dostarczania ciepła przez cały rok oparta jest o tzw. automatykę pogodową, czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperaturę graniczną, która wyznacza uruchomienie dostaw ciepła, zawsze określa klient w zależności od swoich potrzeb.

 

Zapewnienie całorocznego ogrzewania w mieszkaniach pozytywnie wpływa na stan techniczny budynku. Korzystanie z ciepła sieciowego jest bezpiecznym i komfortowym rozwiązaniem dla odbiorców, a dodatkowo najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

 

Ciekawostki

 

  • 2 mln – liczba odbiorców ciepła korzystających z ciepła produkowanego przez elektrociepłownie PGE Energia Ciepła

 

  • 609 km – łączna długość sieci ciepłowniczej w Toruniu (PGE  Toruń), Zielonej Górze, Gorzowie, Zgierzu i Siechnicach

 

  • 56 000 m3 – łączna pojemność sieć ciepłowniczej (ilość wody, która krąży w sieci) w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Zgierzu i Siechnicach

 

  • Telemetria – system zdalnego sterowania, w który wyposażone są węzły cieplne, należące do PGE Energia Ciepła

 

  • 25% - udział PGE Energia Ciepła w rynku ciepła z kogeneracji (czyli wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem)

 

  • ok. 4200 - liczba węzłów cieplnych zasilanych z sieci ciepłowniczych należących do PGE Energia Ciepła

 

 

Na zdjęciu: Elektrociepłownia w Gdańsku należąca do PGE Energia Ciepła.

 

link icon
Ciepło sieciowe - sposób na czyste powietrze w Sopocie
25/05/2020

Ciepło sieciowe - sposób na czyste powietrze w Sopocie

W Sopocie z roku na rok wzrasta udział ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, które produkowane jest w gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Ekologiczne i korzystne cenowo ciepło ogrzewa już niemal 40 % miasta, a na przyłączenia czekają kolejni odbiorcy.

 

Już wkrótce z ciepła z miejskiej sieci będą korzystali kolejni odbiorcy w Sopocie - mieszkańcy wielorodzinnych budynków przy ul. Goyki i Bitwy pod Płowcami oraz zlokalizowanego przy tej samej ulicy hotelu sieci Radisson Blue. 

 

Na taką zmianę zdecydowały się ostatnio wspólnoty przy ul. Mściwoja i Malczewskiego, budynek wielorodzinny  przy ulicy Grottgera. W ubiegłym roku do sieci włączony został także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz dwa nowe hotele.

 

Jednak największą inwestycją, zrealizowaną w ciągu ostatnich pięciu lat, było przyłączenie w 2016 roku Górnego Sopotu oraz części Dolnego Sopotu od ul. Bohaterów Monte Cassino w stronę Gdyni (moc 15 MW). Nowa sieć objęła swym zasięgiem  ponad 15 tys. mieszkańców na terenie 11 sopockich osiedli. Są to m.in. Brodwino, Kamienny Potok, Kraszewskiego oraz Dolny Sopot i osiedle Mickiewicza.

 

Mieszkańcy Sopotu otrzymali tańsze ciepło i odczuli to w swoich budżetach, zarządcy natomiast zaoszczędzone pieniądze mogli przeznaczyć na fundusz remontowy. Jeszcze wcześniej, bo w roku 2015, do sieci ciepłowniczej, zasilanej ciepłem z gdańskiej elektrociepłowni, przyłączony został Dolny Sopot, Urząd Miasta Sopotu, nowy budynek dworca, hotele i szkoły.

 

Czyste niebo nad miastem to dla Sopotu, uzdrowiska i nadmorskiego kurortu, kwestia podstawowa. W osiągnięciu tego celu pomocne jest ciepło sieciowe, produkowane w gdańskiej elektrociepłowni.

 

link icon
Energetyczna współpraca z korzyścią dla gdynian
02/03/2020

Energetyczna współpraca z korzyścią dla gdynian

PGE Energia Ciepła, OPEC i Miasto Gdynia 20 lutego 2020 roku podsumowały efekty działań realizowanych w ramach zawartego 5 lat temu Porozumienia o zrównoważonym rozwoju. Partnerzy podtrzymali zobowiązanie do dalszej współpracy i zakreślili działania na najbliższe lata.

 

Gdynia to miasto o najczystszym powietrzu w Polsce - według rankingu Państwowego Monitoringu Środowiska z 2016 r. na podstawie stacji pomiarowych stężenia średniorocznego pyłu PM10 i trzecie na świecie najlepsze miasto do życia – według rankingu  LivCom Awards z 2019 r. (wśród miast o wielkości od 150 tys. do 400 tys. mieszkańców). Ten status nie wynika jedynie z dogodnego położenia nad morzem, ale jest efektem pracy samorządu, mieszkańców i  partnerów Miasta.

 

Porozumienie w sprawie Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju pomiędzy PGE Energia Ciepła, OPEC i Gminą Miasta Gdyni zostało zawarte 30 września 2014 r.

 

- Rozwijanie współpracy z miastami jest elementem naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju  regionów, w których jesteśmy obecni. PGE Energia Ciepła jest liderem zmian środowiskowych w sektorze ciepłowniczym, a realizowane Porozumienie dowodzi jak istotny jest w naszej działalności aspekt lokalny i społeczny. Nie tylko realizujemy ogólnopolską strategię  bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale stawiamy przed sobą zadanie bycia  partnerem i zbudowania relacji z lokalnymi społecznościami – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła.

- Zawierając Porozumienie w 2014 roku priorytetem dla nas była troska o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Gdyni, realizowane m.in. poprzez zapewnienie dostępu do sieci ciepłowniczej z ciepłem produkowanym przez gdyńską elektrociepłownię w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Ważnym aspektem było także środowisko i współpraca w zakresie ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery, m.in. poprzez realizację służących temu inwestycji oraz wspólne działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

 

Efekty 5 lat współpracy: lata 2015 - 2019

W latach 2015 - 2019 nakłady PGE Energia Ciepła na inwestycje, modernizacje i utrzymanie majątku Elektrociepłowni Gdyńskiej wyniosły blisko 600 mln zł.  W tym czasie powstały nowoczesne instalacje oczyszczania spalin, nowa kotłownia olejowo-szczytowa, która zabezpiecza mieszkańców Gdyni w czasie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, całkowicie został wyeliminowany mazut i zastąpiony olejem lekkim. Efektem tych inwestycji jest ograniczenie emisji pyłu o ponad 70%, tlenków azotu o 40% i tlenków siarki o ponad 70%. Dodatkowo działające elektrofiltry dają efekt oczyszczania spalin z pyłu w 99,8%. Wszystkie produkty uboczne spalania są w 100% wykorzystywane gospodarczo.

 

W latach 2015 - 2019 OPEC podłączył do sieci ciepłowniczej ponad 430 obiektów o łącznej mocy przyłączeniowej 63 MW. To tak, jakby w tym czasie do sieci przyłączyła się połowa Sopotu. W tym czasie OPEC wybudował 25 km nowej magistrali ciepłowniczej kosztem ponad 32 mln zł. Na utrzymanie i modernizację wydał 188 mln zł.

 

W latach 2015 - 2019 na dofinansowanie zmiany źródła ogrzewania na sieć ciepłowniczą przeznaczono dla mieszkańców Gdyni, także we współpracy z WFOŚiGW, łącznie 2,5 mln zł. W tym czasie zlikwidowano 324 piece węglowe, tym samym zmniejszając emisję CO2 o 3300 ton i 35 ton pyłów PM2,5 i PM10.

 

Ponad 120 obiektów na terenie Gdyni rozszerzyło dostawy ciepła o funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej z sieci ciepłowniczej, co oznacza likwidację piecyków gazowych.

 

Wyzwania przyszłości

Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii do roku 2030 powinien przekroczyć 50 proc. W PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże realizowany jest program dostosowania majątku do wymagań konkluzji BAT w optymalnym zakresie poprzez modernizację istniejących instalacji oczyszczania spalin z tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Dla Elektrociepłowni w Gdyni prowadzone są aktualnie analizy przedinwestycyjne, których celem jest wypracowanie możliwych do zastosowania wariantów budowy nowych źródeł przyjaznych dla środowiska, zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe.

 

- Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi – mówił Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła. - Planujemy w różnych lokalizacjach w całej Polsce zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – dodał Przemysław Kołodziejak.

- Współpraca z OPEC i z Miastem Gdynia jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej, wspierając w tych działaniach OPEC. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE Energia Ciepła może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni – dodała Elżbieta Kowalewska.

Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln zł.

- W modernizację i rozwój gdyńskiego systemu ciepłowniczego zainwestowaliśmy ponad pół miliarda złotych – mówi Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC. - Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami na poziomie co najmniej europejskim. Obsługujemy najnowsze, inteligentne budynki, dysponujemy wyrafinowaną i  inteligentną automatyką pozwalającą dopasowywać się do każdego odbiorcy, korzystamy z najlepszych doświadczeń ciepłownictwa europejskiego. Jesteśmy współautorami europejskich standardów technicznych dla ciepłownictwa, uczestniczymy aktywnie w programach wymiany wiedzy technicznej i organizacyjnej ze Skandynawią i Niemcami. Jesteśmy laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego rozwoju i godła Teraz Polska. Gdyński system ciepłowniczy jest gotowy do współpracy z OZE, wielkimi pompami ciepła i źródłami przyszłości w technologii wodorowej. Będziemy świadczyli usługi akumulacji ciepła a docelowo regulatora sieci energetycznych utylizując nadwyżki prądowe farm wiatrowych na Bałtyku. Gdynia będzie dysponowała zrównoważonym miksem energetycznym – dodał Janusz Różalski.

Ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowaniu ich postaw w tym zakresie pełnią samorządy lokalne i ich działania na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i likwidacji niskiej emisji.

- Mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem. I nie jest to przypadek, a efekt ciężkiej pracy na rzecz likwidacji niskiej emisji. Miasto już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Ważnym elementem polityki gdyńskiego samorządu jest edukacja. Dalsza rozbudowa ekologicznej i bezpiecznej miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji źródeł niskiej emisji, doskonale wpisuje się w strategię miasta – mówi Marek Łucyk, Wiceprezydent Miasta Gdyni.

Priorytetem dla Miasta Gdyni jest wyeliminowanie do 2023 roku pieców na paliwa stałe z lokali mieszkalnych należących do Gminy. Gdynia w swych zasobach ma 5280 mieszkań komunalnych, z których 533 opalanych jest węglem (283 budynki w całości należą do Gminy, a 250 do wspólnot mieszkaniowych). Efektem ekologicznym tego Programu będzie 3068 ton redukcji emisji CO2, 32 tony rocznie redukcji emisji pyłów PM2,5 i PM10, ponad 30 ton redukcji emisji tlenków siarki.

Gdynia aspiruje do Europejskiej Nagrody Energetycznej. Jest jedną z 6 pilotażowych gmin do wdrożenia  certyfikatu European Energy Award w Polsce. Certyfikat jest potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią.

Energetyczna współpraca pomiędzy PGE EC, OPEC i Miastem Gdynia to wymierne korzyści dla wszystkich gdynian. To nie tylko wyższa świadomość mieszkańców, będąca efektem licznych akcji promocyjnych i edukacyjnych, ale przede wszystkim czystsze powietrze i lepszy komfort życia.

 

 

 

link icon

Oferujemy Usługi:

Ciepła woda Użytkowa

drops
Usługi

Ciepłolubni

Co to jest niska emisja?

Wymień piec

Zmień praktyki w ogródku

Kompleksowa termodernizacja budynku

Oszczędzaj energię

Newsletter

Prosimy o podanie adresu email.

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl