PGE Energia Ciepła wspiera przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe i samorządy w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów

Efektywność energetyczna, zwana również szóstym paliwem, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Inwestycje w zwiększanie efektywności energetycznej przynoszą oszczędności. Świadectwa efektywności energetycznej, czyli Białe Certyfikaty, to dodatkowe środki finansowe za działania oszczędnościowe. PGE Energia Ciepła czynnie uczestniczy w systemie Białych Certyfikatów od początku jego istnienia, tj. od 2011 roku, oferując kompleksową obsługę w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej.

PGE Energia Ciepła posiada kompetencje do przeprowadzania i reprezentowania innych podmiotów w procesie pozyskania Białych Certyfikatów. Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.

– Rok 2023 okazał się rokiem „dużego kroku” w rozwoju naszych działań w obszarze efektywności energetycznej. Złożyliśmy do URE rekordową liczbę wniosków na Białe Certyfikaty – 16 projektów zrealizowanych przez naszych Partnerów na sumę oszczędności energii finalnej 1504 toe oraz 7 projektów własnych na potrzeby realizacji obowiązku umorzenia na sumę oszczędności energii finalnej 467 toe. Aktualnie w URE złożonych jest ponad 60 projektów na łączną wartość oszczędności 5800 toe, czyli ponad 12 mln zł. – powiedział Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła – W 2023 roku złożyliśmy także największy od czasu obowiązywania nowej ustawy wniosek na Białe Certyfikaty – dla naszego klienta z Gdańska. To inwestycja realizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przymorze”, obejmująca 109 budynków w zakresie wymiany zaworów termostatycznych. Planowana wartość uzyskanej oszczędności energii to 824 toe, czyli niemalże 2 mln zł – dodał Maciej Jankiewicz.

Warto wspomnieć, że opłata zastępcza za 1 toe w 2023 roku wynosiła 2010 zł. W 2024 roku będzie wynosić już 2110 zł.

W ciągu 12 lat istnienia systemu Białych Certyfikatów PGE Energia Ciepła pozyskała ponad 41.000 toe za ponad 250 zrealizowanych projektów. Z tego tytułu Spółka przekazała swoim Partnerom około 20 milionów zł.


CZYM SĄ BIAŁE CERTYFIKATY?

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii.
Wynikają z nich wyrażane w jednostkach toe (tona oleju ekwiwalentnego) prawa majątkowe,
które mają wartość pieniężną i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh = 11,63 MWh

System świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów, to mechanizm,
który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na realizację modernizacji
służących poprawie efektywności energetycznej.

Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie
o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz
przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Więcej: https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/pge-energia-ciepla-wspiera-przedsiebiorstwa-spoldzielnie-mieszkaniowe-i-samorzady-w-pozyskiwaniu-bialych-certyfikatow

 

Newsletter