6

Kontakt

Kontakt

Biuro obsługi klienta
80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9
(od 9:00 do 15:00)

+48 58 347 44 74
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl

Ciepło

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże

+48 58 347 44 91
+48 500 140 722
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl

Ciepła woda użytkowa

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże

+48 58 347 44 91
+48 500 140 722
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl

Urząd Miasta Gdyni
Samodzielny Referat ds. Energetyki

+48 58 668 23 50
ref.energetyki@gdynia.pl
www.gdynia.pl

OPEC
Dział Strategii Rynkowej i Usług

+48 58 62 73 928
strategia@opecgdy.com.pl
www.opecgdy.com.pl

Białe certyfikaty

Fundusze

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże

+48 58 347 44 91
+48 58 347 44 38
+48 500 140 722