Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Pomorskiego obowiązkowi wymiany podlegają stare piece i kotły węglowe, tzw. bezklasowe i będące poniżej trzeciej klasy jakości.

Obowiązek ten należy zrealizować do 1 września 2024 roku. Jako optymalne rozwiązanie w aglomeracji miejskiej, o ile jest w danej lokalizacji dostępna, preferowana jest miejska sieć ciepłownicza.