04

Fundusze

Dofinansowanie do zmiany źródła ogrzewania na miejską sieć ciepłowniczą

Dofinansowanie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku do realizacji przyłączenia funkcji ciepłej wody użytkowej. Kontakt.
Dofinansowanie w ramach funduszy miejskich

Pozyskanie funduszy na inwestycje

Szukasz najlepszych rozwiązań dla swojego projektu?

___


Zastanawiasz się nad możliwościami dofinansowania swojej inwestycji?

___


Nie masz czasu by przemierzać internet w poszukiwaniu odpowiedniego programu?

___


Doświadczenie

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Z naszym wsparciem

Twoje plany inwestycyjne staną się faktem!

Fundusze dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych,
 • budowa/przebudowa systemów wentylacji mechanicznej,
 • przebudowa systemów chłodzących i budowa/przebudowa klimatyzacji
 • instalacja odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzanie systemów zarządzających energią.

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

 • renowacja, rewaloryzacja, przebudowa i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej,
 • adaptacja historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze,
 • kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury,
 • budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (m. in. drogowej, rowerowej i pieszej),
 • budowa nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m. in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych.

Newsletter

Kontakt

tel: 58 347 44 91
       58 347 44 38
kom: +48 500 140 722

PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże