PGE Energia Ciepła rozszerza współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi

W grudniu 2023 roku PGE Energia Ciepła rozszerzyła swoją ofertę o kolejne usługi okołociepłownicze. Pierwsza umowa współpracy w tym zakresie została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kaszuby” w Kartuzach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby”, która administruje zasobami mieszkaniowymi na terenie trzech gmin: Kartuzy, Żukowo i Sierakowice, nie jest wprawdzie odbiorcą ciepła produkowanego w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła, ale od 5 lat współpracuje ze spółką w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, czyli Białych Certyfikatów. W tym okresie Spółdzielnia zrealizowała 8 projektów efektywności energetycznej i pozyskała, dzięki usłudze PGE Energia Ciepła, aż 485 toe oszczędności ze zrealizowanych przedsięwzięć.  System Białych Certyfikatów wsparł w SM „Kaszuby” m.in. modernizację dwóch źródeł ciepła, które ogrzewają część zasobów mieszkaniowych, a także termomodernizację 40 (czyli ponad połowy) budynków mieszkalnych.

W grudniu 2023 roku współpraca z SM „Kaszuby” została znacząco rozszerzona m.in. o usługę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
– Przyczyniając się do wzrostu efektywności energetycznej, poprawy gospodarowania energią, a także poznając potrzeby Spółdzielni staliśmy się zaufanym partnerem w zakresie usług okołociepłowniczych. Nadal będziemy doradzać w kwestii poprawy efektywności energetycznej i ewentualnych inwestycji prowadzących do obniżenia kosztów zużycia ciepła, ale dzięki zasobom, które posiadamy, chcemy być także realnym wsparciem dla Spółdzielni w realizowaniu innych usług okołociepłowniczych – powiedziała Ewa Barszcz, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku. 

Zakres współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kaszuby” w Kartuzach objął m.in. takie usługi:

  1. dokonywanie rocznych i miesięcznych rozliczeń kosztów zużycia ciepła (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na poszczególne budynki oraz przekazywanie danych na poszczególne lokale znajdujące się w danej nieruchomości,
  2. dokonywanie kalkulacji wielkości kosztów poniesionych na potrzeby podgrzania c.w.u. oraz kalkulacji rocznych zaliczek naliczanych  na potrzeby  c.o. zgodnie z obowiązującą taryfą dostawcy ciepła lub gazu sieciowego,
  3. wsparcie merytoryczne w rozpatrywaniu reklamacji użytkowników lokali w zakresie dokonanego rozliczenia zaliczek za ciepło,
  4. przedstawianie propozycji w zakresie zamówienia optymalnej wielkości mocy cieplnej.

– Nasza współpraca z PGE Energia Ciepła zaczęła się, gdy Spółdzielnia zdecydowała się wykonać kolejne prace termomodernizacyjne budynków wielorodzinnych. Planując tę inwestycję od początku zakładaliśmy uzyskanie oszczędności energii pierwotnej, co pozwoliłoby na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów. Zwróciliśmy się do PGE EC o pomoc merytoryczną w zakresie przygotowania wniosków do URE oraz nadzoru nad całym procesem pozyskania świadectw i PGE EC takiej pomocy nam udzieliła. – powiedział  Marek Licau, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kaszuby” w Kartuzach.  – Ponadto zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy, dzięki czemu Spółdzielnia zyskała dostęp do cennych zasobów wiedzy merytorycznej specjalistów PGE EC, którzy  z zaangażowaniem włączają się w prace na rzecz spraw naszych mieszkańców. – dodał Marek Licau.

Dzięki współpracy z PGE Energia Ciepła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” będzie mogła bardziej skupić się na działalności ściśle powiązanej ze statutem oraz na bieżącej obsłudze swoich mieszkańców i najemców.

Źródło: https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/nie-tylko-produkcja-ciepla-i-cieplej-wody.-pge-energia-ciepla-rozszerza-wspolprace-ze-spoldzielniami-mieszkaniowymi

 

Newsletter