Deklaracja środowiskowa PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże za rok 2021

 

 

Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła już od 2008 roku jest członkiem EMAS, czyli unijnego systemu certyfikacji środowiskowej.

Rejestracja w systemie EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) oznacza przynależność do grupy instytucji i przedsiębiorstw, które wyróżniają się działaniami wychodzącymi poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

Rok 2021 był rokiem jubileuszu 25-lecia systemu EMAS. Z tej okazji Komisja Europejska wyróżniła PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże jubileuszowym certyfikatem. To szczególne wyróżnienie otrzymało jedynie kilka organizacji najwcześniej zarejestrowanych w europejskim systemie EMAS w Polsce.

 

 

Jednym z wymagań EMAS jest coroczna publikacja Deklaracji środowiskowej, która w sposób transparentny i wiarygodny przedstawia oddziaływanie organizacji na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem za rok 2021:

PGE EC Oddział Wybrzeże Deklaracja środowiskowa za rok 2021

 

 

Newsletter