Zamrożenie cen prądu w roku 2023

Zgodnie z założeniami Tarczy Solidarnościowej ceny energii w roku 2023 będą zamrożone na poziomie cen z roku 2022. Gwarantowana cena dotyczy tych gospodarstw domowych, w których zużycie energii elektrycznej nie przekroczy 2 tys. kWh rocznie. Ci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

 

 

Przypominamy zasady – ceny energii będą obowiązywać na poziomie cen z roku 2022, o ile nasze roczne zużycie prądu nie przekroczy:

  • 2 MWh (2000 kWh) – dla gospodarstw domowych,
  • 2,6 MWh (2600 kWh) – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3 MWh (3000 kWh) – dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników,
  • 250 kWh – dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD).

UWAGA:
Po przekroczeniu limitów klienci zapłacą za energię według nowego, wyższego cennika. Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 

Mechanizm ceny maksymalnej

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

– 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

– 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).


Dodatkowy rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z ustawą, jeśli pomiędzy 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 – grudzień 2023.


Maksymalna cena energii dla odbiorców użyteczności publicznej i firm

Pomocą zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należało do 30 listopada br. złożyć stosowne oświadczenie.

(Źródło: https://www.gkpge.pl/dla-domu/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-roku)

Ceny prądu zamrożone, ale ze względu na wyższy WAT wyższa cena

Zmiana stawki VAT wiąże się ze wzrostem opłaty za energię elektryczną. Na początku br. podatek na energię elektryczną był obniżony do 5 proc. w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Od 1 stycznia 2023 r. ma powrócić do poprzedniej wysokości, czyli 23 proc. Oznacza to, że będzie o 18 punktów procentowych wyższy niż dotychczas. Przełoży się to na sumę do zapłaty na rachunku. Rząd może jeszcze przedłużyć tarczę antyinflacyjną o kolejne miesiące, ale decyzja dotycząca VAT-u na energię elektryczną jeszcze nie zapadła.

(Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prad-bedzie-drozszy-mimo-zamrozenia-cen-Wyzszy-VAT-8459166.html)

 

Newsletter