Wywiad z prezesem PSM Przymorze – największej w Gdańsku spółdzielni mieszkaniowej

Termomodernizacje i modernizacje instalacji ogrzewania w budynkach PSM Przymorze z wykorzystaniem systemu białych certyfikatów to korzyści dla mieszkańców i otoczenia. O tym m.in. rozmawialiśmy z panem Władysławem Wojtkiewiczem – prezesem największej w Gdańsku spółdzielni mieszkaniowej PSM „Przymorze”.

Redakcja „Ciepło dla Trójmiasta”: Panie Prezesie, Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze” to jedna z najstarszych i największych spółdzielni w Gdańsku. Gołym okiem widać, że zarówno budynki mieszkaniowe, jak i usługowe są zadbane. Jak udaje się utrzymać je w tak dobrym stanie technicznym?

Władysław Wojtkiewicz: Tak, rzeczywiście. PSM Przymorze jest jedną z najstarszych i największych spółdzielni mieszkaniowych Pomorza, jest też jedną z większych spółdzielni w kraju. Zasoby mieszkaniowe liczą  15200 mieszkań, zlokalizowanych w 102 nieruchomościach. Posiadamy również ponad 100 lokali użytkowych. Dzięki mieszkańcom, członkom spółdzielni, którzy wnoszą w opłatach eksploatacyjnych odpis na fundusz remontowy, posiadamy środki na remonty i modernizację zasobów mieszkaniowych. Rozważne i rozsądne decyzje Rad Osiedli, Rady Nadzorczej Spółdzielni, Kierownictwa Administracji i Zarządu pozwalają lokować te środki na najbardziej potrzebne prace remontowe. Oczywiście, żeby wykonać wszystkie prace remontowe i modernizacyjne, których byśmy chcieli  i których chcieliby mieszkańcy, w miarę szybko potrzebne są znacznie większe środki. Dlatego staramy się zachować taką wysokość odpisu na remonty, aby najważniejsze prace wykonać w rozsądnym terminie nie podnosząc odpisu na remonty. W nieruchomościach, w których z przyczyn technicznych, bezpieczeństwa dostawy mediów musimy wykonać prace remontowe lub modernizacyjne o wartości przekraczającej posiadane przez nieruchomość środki na remonty, odpis na fundusz remontowy jest podnoszony w celu szybszego uzupełnienia tych środków. Remonty lokali użytkowych wykonywane są ze środków uzyskiwanych z bieżących wpływów z najmu. A więc, dzięki tym wszystkim działaniom i prawidłowej ocenie stanu technicznego nieruchomości przez służby techniczne, udaje nam się utrzymywać nasze nieruchomości w dobrym stanie technicznym.

Redakcja: Szczególnie ważna, oprócz estetyki budynków, jest kwestia gospodarki cieplnej. Jakie działania zaliczy Pan do najbardziej efektywnych?

Władysław Wojtkiewicz: Jest to bardzo ważny element naszej działalności, której poświęcamy dużo czasu oraz sporo środków finansowych z funduszu remontowego. Prace nad tematem optymalizacji gospodarki ciepłem rozpoczęliśmy już w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia od zmiany zasilania budynków z jedno na dwuobiegowy system, wymiany poziomów CO  przez spółdzielnię i węzłów CO i CW przez GPEC Gdańsk, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, a w latach 90. i na początku roku 2000 docieplanie budynków. Najbardziej efektywne okazało się docieplanie budynków oraz wymiana okien i drzwi przez mieszkańców, którym refundowaliśmy część kosztów związanych z tymi wymianami, co znacznie przyśpieszyło ich wymianę.

Redakcja: Czy korzystali Państwo z systemu białych certyfikatów w związku z realizacją przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej?

Władysław Wojtkiewicz: W przeszłości tak, we współpracy z Oddziałem Wybrzeże PGE EC od wielu lat staramy się uzyskać środki z białych certyfikatów. Już w roku 2016 uzyskaliśmy białe certyfikaty za termomodernizację wybranych budynków na około 69 TOE. Środki uzyskane w ten sposób zmniejszyły koszty eksploatacji proporcjonalnie we wszystkich nieruchomościach.

Redakcja: A czy obecnie prowadzicie Państwo takie prace, a jeśli tak, to jakiego typu?

Władysław Wojtkiewicz: W tym roku w odpowiedzi na obecny kryzys energetyczny zaplanowaliśmy z Radą Nadzorczą i Radami Osiedli zaproponowane przez Zarząd i Kierownictwa Administracji szereg prac poprawiających efektywność energetyczną nieruchomości i uzyskanie wymiernych oszczędności, kontynuujemy modernizację systemów ogrzewania w  budynkach, oświetlenia klatek schodowych, ograniczenia nadmiernego zużycia ciepła przez cyrkulacje ciepłej wody, prace te wraz z Oddziałem Wybrzeże PGE EC zgłosiliśmy celem uzyskania białych certyfikatów, według szacunków oszczędności z tego tytułu wyniosą ponad 101 TOE.

W połowie roku planujemy  rozpoczęcie  wymiany zaworów termostatycznych przygrzejnikowych w 109 budynkach, czyli we wszystkich mieszkaniach należących do naszych zasobów. Prace te planowane są na trzy lata. Jest to bardzo duża inwestycja połączona z wykonaniem inwentaryzacji instalacji CO w mieszkaniach. Stare zawory mają już ponad 30 lat i aby mogły spełniać swoje zadanie i pomóc w oszczędnościach ciepła, należy je już wymienić.

Redakcja: Jakich oszczędności spodziewa się Pan z tego przedsięwzięcia, jakie technologie są wykorzystywane w inwestycji?

Władysław Wojtkiewicz: Z tytułu wymiany zaworów termostatycznych szacujemy wspólnie z EC PGE, że oszczędności wyniosą około 825 TOE. Planujemy, za zgodą Rady Nadzorczej, zastosowanie zaworów firmy DANFOS, które sprawdziły się przez ostatnie 30 lat. Staramy stosować technologie i urządzenia już sprawdzone, ale też dobrej jakości i od sprawdzonych firm.

Jeżeli przyjmiemy, że w okresie tych trzech lat osiągniemy oszczędności w wysokości co najmniej około 925 TOE, to możemy uzyskać  z tego tytułu zmniejszenie zużycia o 38 825 GJ ciepła. Mam nadzieję, że to się uda.

Redakcja: Jak podchodzą do takich prac mieszkańcy, czy rozumieją konieczność i potrzebę takich działań, czy widzą korzyści?

Władysław Wojtkiewicz: Nasi mieszkańcy w pełni rozumieją potrzebę oszczędzania energii, rozumieją też, że wykonujemy prace możliwe, ograniczone ilością posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na ten cel. Wszystkie prace wykonujemy za nasze spółdzielcze pieniądze, nie zaciągamy na ten cel żadnych kredytów czy pożyczek.

Nasi  mieszkańcy sami wielokrotnie zwracają się do nas z pomysłami czy wnioskami w sprawach związanych z oszczędnościami energii. Zwracają nam też uwagę w przypadkach, gdzie trzeba coś poprawić, czy naprawić w zakresie oszczędności energii. Wykorzystujemy te informacje i uwagi, dzięki nim możemy w miarę szybko reagować na sytuacje.

Redakcja: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji wszystkich planów.

 

Newsletter