Warsztaty dla zarządców gdyńskich nieruchomości

 

Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła, Urząd Miasta Gdynia oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprosili przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na drugą edycję warsztatów, które odbyły się 28 września 2023 roku w Gdyni. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Porozumienia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Porozumienie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zostało zawarte pomiędzy PGE EC, Miastem Gdynia i OPEC 30 września 2014 roku – w tym roku upłynęło zatem już 9 lat efektywnej współpracy. W ramach Porozumienia realizowanych jest wiele wspólnych inicjatyw, a jedną z nich są właśnie warsztaty dla zarządców gdyńskich nieruchomości.

Wydarzenie, które zgromadziło 30 uczestników, było dedykowane gdyńskim zarządcom zainteresowanym przyłączeniem ciepłej wody użytkowej do swoich nieruchomości. Głównym obszarem tematycznym poruszanym przez prelegentów było bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz praktyczne aspekty wspierające proces przyłączenia c.w.u.

Warto nadmienić, że w efekcie konsekwentnych i wieloletnich wspólnych działań partnerów, w okresie od 2014 do 2022 roku, rozszerzenie dostaw ciepła o funkcję ciepłej wody użytkowej zostało zrealizowane w 172 gdyńskich obiektach. W tym samym okresie zlikwidowano też 507 pieców węglowych, co wpłynęło na redukcję emisji CO2 o ok. 3 000 ton.


Źródło: https://cieplolubni.com.pl/kategoria/druga-edycja-warsztatow-dla-zarzadcow-gdynskich-nieruchomosci

 

 

Newsletter