W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa technologiczna zmiana pokoleniowa


Trwający w PGE Energia Ciepła z Grupy PGE proces transformacji aktywów ciepłowniczych w kierunku nisko i zeroemisyjnego ciepłownictwa ma na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami.

W Elektrociepłowni Gdyńskiej trwa właśnie montaż nowego kotła parowego w kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz demontaż urządzeń w najstarszej części elektrociepłowni, gdzie już wkrótce powstanie nowoczesna kotłownia  rezerwowo-szczytowa nr 2 z kotłami olejowo-gazowymi.

Nowy kocioł parowy będzie rezerwowym źródłem pary dla odbiorców zewnętrznych i na potrzeby własne elektrociepłowni. Jednocześnie będzie źródłem szczytowym w razie dużego zapotrzebowania na ciepło dostarczane mieszkańcom Gdyni i okolic poprzez miejską sieć ciepłowniczą. Paliwem dla nowego kotła będzie olej lekki.

Instalowany właśnie kocioł parowy jest częścią programu modernizacji Elektrociepłowni Gdyńskiej – w ramach strategii dekarbonizacji przyjętej w PGE Energia Ciepła. Jednocześnie trwa demontaż maszyn w najstarszym budynku EC, który powstał prawie 50 lat temu. Po jego wyburzeniu powstanie nowoczesna kotłownia rezerwowo-szczytowa nr 2, w której zamontowane zostaną trzy kotły wodne – olejowo-gazowe. W planach jest także budowa bloku gazowo-parowego wraz z akumulatorem ciepła – oczekujemy na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy do końca 2022 r.

– Poprzednie pokolenie ciepłowników ukształtowało dzisiejsze aktywa wytwórcze w Gdyni w latach 70-90-tych XX wieku i przez ten czas, modernizując i inwestując w pracujące urządzenia, czerpaliśmy z tego korzyści jako mieszkańcy i jako region. Dzisiaj realizujemy już nowe wyzwania, dla kolejnych pokoleń mieszkańców Trójmiasta  – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku. Realizacja Projektu Przemysłowego dla Elektrociepłowni Gdyńskiej przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście – zgodnie z nowymi wyzwaniami klimatycznymi. Dzięki zastosowaniu miksu paliwowego: biomasy, gazu, oleju lekkiego i węgla oraz dywersyfikacji kierunków dostaw paliwa zapewni bezpieczeństwo energetyczne i optymalizację kosztową – dodała Elżbieta Kowalewska.

Realizacja całościowego programu modernizacyjnego Elektrociepłowni Gdyńskiej planowana jest na sezon grzewczy 2025/2026.
(Źródło: materiały prasowe PGE Energia Ciepła S.A.)

Film z montażu kotła parowego w EC Gdynia >>>

 

 

Newsletter