Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – korzyści dla indywidualnych inwestorów

Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii już wkrótce umożliwi wszystkim mieszkańcom dostęp do korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dostęp do rynku OZE otrzymają właściwie wszyscy indywidualni inwestorzy.

Prosument Zbiorowy czy Prosument Wirtualny – to idealne propozycje dla tych, którzy nie mają zamiaru biernie przyglądać się rosnącym cenom energii, a do tej pory rynek nie posiadał dla nich optymalnego rozwiązania.

Prosument Zbiorowy to narzędzie, które umożliwi przypisanie instalacji zainstalowanej na budynku wielorodzinnym do wielu lokali. Tym samym każdy z mieszkańców uzyska dostęp do energii z odnawialnych źródeł energii. Prosument Zbiorowy ma obowiązywać od kwietnia 2022 roku.

Kolejną nowością, która ma pojawić się mniej więcej dwa lata po Prosumencie Zbiorowym (czyli w roku 2024), jest Prosument Wirtualny. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy przed inwestycją w OZE powstrzymywał brak miejsca na instalację. Już wkrótce mini elektrownia fotowoltaiczna, czy wiatrowa nie będzie musiała znajdować się bezpośrednio w punkcie poboru energii elektrycznej, a wystarczy, aby miejsce, w którym planujemy naszą inwestycję, miało dostęp do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz aby nasz projekt spełniał wymagania lokalnego planu zagospodarowania przestrzeni.

Warunkiem osiągnięcia maksymalnych korzyści z instalacji OZE jest wykorzystanie w czasie rzeczywistym wyprodukowanej energii. Ta część energii elektrycznej, której nie zużyjemy lub nie zmagazynujemy, zostanie od nas odkupiona w cenie średniej miesięcznej ceny netto. Oznacza to, że nowo przyłączani prosumenci tracą możliwość korzystania z sieci elektroenergetycznych, jak z wirtualnych magazynów energii elektrycznych. Tym samym do kosztów pobieranej z sieci energii elektrycznej dodane zostaną wszystkie składniki opłat dystrybucyjnych, po stawkach zgodnych z wybraną grupą taryfową. To oznacza, że w wielu wypadkach optymalnymi odbiornikami energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej będą klimatyzatory, pompy ciepła c.w.u.

W przypadku wiatraków to są one niestety jeszcze mniej przewidywalne, ale za to energia wiatru w niektórych przypadkach może świetnie uzupełniać się z energią słoneczną. A pojawienie się nowych uczestników rynku energii elektrycznej w postaci Prosumenta Zbiorowego i Wirtualnego, może przyspieszyć proces transformacji obecnej energetyki, opartej o źródła kopalne, w energetykę wysokosprawną i niskoemisyjną.

Niezbędny do tej transformacji jest jednak aktywny udział wszystkich stron, zarówno odbiorców, jak i wytwórców. Tylko współdziałanie i dokładne zdefiniowanie od podstaw potrzeb odbiorców i możliwości wytwórców, może w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, połączone z cenami energii elektrycznej i kosztami wytwarzania na rozsądnym poziomie.

 

Newsletter