Termowizja zwiększyła świadomość energetyczną mieszkańców Gdyni

Wydatki związane z ogrzewaniem mieszkań w sezonie zimowym stanowią jedne z głównych obciążeń domowego budżetu. Dzięki programowi Termowizja mieszkańcy Gdyni korzystają z bezpłatnych badań termowizyjnych swoich budynków. Za nami piąta edycja programu, w ramach której przebadano 130 gdyńskich budynków.

W ramach piątej edycji programu Termowizja przebadano 130 gdyńskich budynków wielo- i jednorodzinnych, z czego 62 % stanowiły budynki wielorodzinne. Jak co roku, projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rokrocznie coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych udziałem w programie, a tym samym chęcią poprawy komfortu w swoich mieszkaniach i domach.

Dzięki badaniu budynków kamerą na podczerwień, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, można dowiedzieć się, gdzie występuje najwięcej strat ciepła oraz gdzie należy dokonać działań zwiększających efektywność energetyczną.  Każdy uczestnik badania otrzymuje raport i sprawozdanie z wykonanego badania opracowane przez ekspertów. Wśród anomalii wykazywane są m.in.: nieszczelność okien, wady izolacji termicznej ścian i dachu.

Program Termowizja jest jedną z inicjatyw realizowanych w ramach partnerskiej kampanii promującej ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzonej od 2015 roku pod hasłem Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych. Partnerami są Urząd Miasta Gdynia, PGE EC Oddział Wybrzeże S.A. oraz gdyński dostawca ciepła OPEC Sp. z.o.o.

Partnerzy podejmują również szereg działań edukacyjnych zwiększających świadomość na temat niskoemisyjnej energetyki wśród konsumentów ciepła i energii elektrycznej, czego  doskonałym przykładem jest Trzeci Pomorski Piknik Energetyczny. Wydarzenie, które odbędzie się w Gdyni w dniu 11-12 czerwca,  to okazja do zapoznania się z technologicznymi nowinkami oraz pozyskania eksperckich informacji na temat możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

 

 

Newsletter