Skąd bierze się ciepło w naszych domach?

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło” PTEZ edukuje na temat cen ciepła. W serii podcastów wyjaśnia, jak funkcjonuje polska branża ciepłownicza, jak przebiega proces transformacji sektora oraz to, w jaki sposób konstruowane są ceny ciepła. 

Kampania „Liczy się ciepło” kierowana jest do odbiorców ciepła sieciowego w całej Polsce, a także do osób na co dzień korzystających z indywidualnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Realizowana jest przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, które w serii podcastów przybliża m.in. proces transformacji sektora ciepłowniczego, sposób konstruowania ceny ciepła oraz to, jaki wpływ na koszty ogrzewania mieszkań ma sytuacja gospodarcza i czynniki makroekonomiczne.

– W naszych podcastach dzielimy się wiedzą miedzy innymi na temat tego, jak działa funkcjonujący od marca mechanizm, który chroni odbiorców ciepła przed nadmiernym wzrostem cen za ogrzewanie – wyjaśnia Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ – Wielu Polaków z pewnością słyszało o zmianach w prawie w tym zakresie, jednak uznaliśmy, że ważne jest dokładne wytłumaczenie, w jaki sposób gospodarstwa domowe mogą korzystać z tych ustawowych rozwiązań.

PTEZ chce w ten sposób odpowiedzieć na potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie ciepłownictwa, które zapewnia dostęp do ogrzewania oraz do tzw. ciepłej wody użytkowej, dostarczanej przez dystrybutorów i elektrociepłownie. Obecnie wielu odbiorców ciepła może mieć trudności ze zrozumieniem, jak działa system ogrzewania w ich domu lub mieszkaniu oraz jakie są koszty związane z korzystaniem z ciepła systemowego.

– Rolą branżowych organizacji, takich jak PTEZ, jest nie tylko dbanie o kształtowanie przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla ciepłownictwa. Istotnym zadaniem, jakie na nas spoczywa, jest również edukowanie odbiorców ciepła na temat tego, jak zmienia się produkcja ciepła w Polsce, jak dostosowuje się do polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej – dodaje dyrektor Jeziorowska. – Równie ważne jest informowanie o tym, co składa się na cenę ciepła i kto ostatecznie decyduje, w jakiej wysokości przychodzi odbiorcom ciepła w Polsce płacić rachunki za ogrzewanie mieszkań i domów.

W pierwszym podcaście o tym, skąd bierze się ciepło w naszych domach. Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, opowiada m.in. o rynku ciepła, jednostkach kogeneracji i cieple systemowym.

Źródło: https://nowa-energia.com.pl/2023/04/11/ptez-edukuje-na-temat-cen-ciepla-i-sektora-cieplowniczego-wystartowal-podcast-liczy-sie-cieplo/

 

Newsletter