Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) niniejszym przekazujemy Państwu poniższe informacje.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59 (zwany dalej: PGE EC S.A.).

W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych PGE Energia Ciepła S.A. pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub na wskazany powyżej adres korespondencyjny.


Skąd mamy Państwa dane osobowe, na jakiej podstawie i w jakich celach je przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas

bezpośrednich kontaktów, np. w czasie targów branżowych.

Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie dokumentacji projektowych wielobranżowych projektów drogowych, docelowej i tymczasowej organizacji ruchu. Podstawę przetwarzania stanowi wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub w celu jej późniejszego wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)


Jakie prawa Państwu przysługują

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych;
  • przenoszenia danych;
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania(z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,;
  • cofnięcia zgody.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego


Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, naszym kontrahentom, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, instytucjom określonym przez przepisy prawa a także podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi (podmiotom przetwarzającym) np. firmom, informatycznym, audytorskim, agencjom marketingowym.

Państwa dane nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Pliki cookies

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez PGE Energia Ciepła S.A. cookies,

powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu

internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że PGE Energia Ciepła S.A. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.


Kategorie danych

Będziemy przetwarzać państwa dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, numer telefonu) niezbędne do celów kontaktowych, a także dodatkowe dane identyfikacyjne w celu zawarcia ewentualnej umowy.


Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe:

  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy: do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na jej podstawie, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
  2. w przypadku przetwarzania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu: do czasu niezbędnego do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu
  3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody: do czasu jej wycofania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


Pliki cookies

Korzystając z serwisów wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez PGE Energia Ciepła S.A. cookies,

powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu

internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że PGE Energia Ciepła S.A. nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.


Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.11.2018