PGE prowadzi w zielonej zmianie

Tylko w 2022 roku energia produkowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną ze źródeł odnawialnych osiągnęła rekordowy poziom 1931 GWh – o 5,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Lider zielonej transformacji energetycznej w Polsce jest już w stanie pokryć energią z OZE roczne zapotrzebowanie 860 tys. gospodarstw domowych. Wynik produkcji OZE osiągnięty przez PGE w ubiegłym roku byłby w stanie  zapewnić energię elektryczną dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego przez cały rok.

 

 

Dzięki zrealizowanym przez PGE inwestycjom Polacy już teraz korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła przyjazne środowisku. Grupa posiada 24 elektrownie fotowoltaiczne, z których do końca 2023 r. łączna moc instalacji wybudowanych lub będących w ostatnim etapie budowy osiągnie ok. 500 MW. PGE produkuje też zieloną energię na 20 farmach wiatrowych w całej Polsce, na które składają się 342 wiatraki o łącznej zainstalowanej mocy 772 MW. PGE posiada również 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy 96 MW i 4 elektrownie szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1 543 MW. Te ostatnie mogą nie tylko produkować, ale również magazynować energię elektryczną, wspierając stabilizację systemu energetycznego kraju.

Energia z OZE nie jest obciążona opłatami za emisję CO2, które z roku na rok są coraz wyższe, podnosząc tym samym koszty wytwarzania energii. W efekcie, zielona zmiana oznacza korzystniejsze ceny energii elektrycznej, ale również bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski, które sukcesywnie zwiększamy dzięki nowym mocom produkcyjnym opartym na wietrze, wodzie i słońcu podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Zgodnie z przyjętą strategią do 2030 roku PGE będzie posiadać 3 GW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych, 1,7 GW mocy w elektrowniach wiatrowych na lądzie i 2,5 GW w morskich elektrowniach wiatrowych na Bałtyku. 

Według badania przeprowadzonego w październiku 2022 przez IBRiS, 44% badanych obawia się wprowadzenia limitów zużycia, a 40% braków w dostawach prądu. Produkcja energii z OZE nie wymaga importu paliw kopalnych z innych krajów ani korzystania z wyczerpujących się w Polsce zasobów węgla. Dzięki energii z OZE produkcja i dostępność energii nie będzie uzależniona w żaden sposób od zewnętrznych dostawców paliw, opłat za emisję CO2 ani wydarzeń na świecie. Szybki wzrost produkcji energii z OZE, uzupełniony modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnej i magazynów energii, to także gwarancja stabilizacji rynku oraz pewności dostaw dla odbiorców. Wyniki badania pokazały jednocześnie, że Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi im zielona zmiana w energetyce. 66% popiera inwestycje ukierunkowane na rozwój farm wiatrowych, a 77% na budowę morskich farm wiatrowych. Wyniki badania IBRIS potwierdzają wysokie poparcie dla rozwoju zielonej energetyki w Polsce.

Grupa PGE od lat prowadzi w zielonej zmianie będąc liderem transformacji energetycznej w Polsce. Jako jedna z pierwszych firm w regionie Europy Środkowej i Wschodniej podjęła wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii transformacji energetycznej i kolejnym inwestycjom w odnawialne źródła energii pozyskujące energię ze słońca, wiatru i wody. Szczegółowe informacje nt. zielonej zmiany PGE dostępne są na:  https://www.pgeprowadzimywzielonejzmianie.pl/


W wiosennej odsłonie kampanii wizerunkowej „PGE Prowadzimy w zielonej zmianie” w roli ambasadorów idei rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce wystąpiły tym razem łasice, żbiki i świstaki, w lekki i zabawny sposób przybliżając temat odbiorcom.

Źródło: https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/komunikaty-prasowe/korporacyjne/rekordowa-produkcja-energii-z-wiatru-slonca-i-wody-pge-prowadzi-w-zielonej-zmianie

 

 

Newsletter