PGE kontynuuje dekarbonizację Elektrociepłowni Gdyńskiej

PGE Energia Ciepła kontynuuje w gdyńskiej elektrociepłowni proces odchodzenia od węgla i przejścia na paliwo niskoemisyjne, czyli gaz. W miejscu najstarszego budynku produkcyjnego elektrociepłowni, w którym pracowały kotły mazutowe z lat siedemdziesiątych, wybudowana została nowoczesna Kotłownia Rezerwowo-Szczytowa nr 2 z trzema kotłami wodnymi – olejowo-gazowymi o mocy 30 MW każdy.

Foto: Uroczyste otwarcie nowej Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej w gdyńskiej elektrociepłowni miało miejsce 16 maja 2024 r.

Przyspieszamy inwestycje w dekarbonizację ciepłownictwa. Dywersyfikujemy źródła wytwarzania i inwestujemy w czyste źródła energii – tak, aby do 2030 roku produkować ciepło wyłącznie ze źródeł nisko i zeroemisyjnych. Tylko w perspektywie lat 2024–2028 na inwestycje w dekarbonizację ciepłownictwa przeznaczymy ok. 7,8 mld zł, czyli blisko trzykrotnie więcej, niż wyniosły nakłady na ten cel w ciągu ostatnich pięciu lat – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Otwarcie nowej Kotłowni Rezerwowo-Szczytowej w Elektrociepłowni Gdyńskiej  to kolejny ważny krok w modernizacji polskiego ciepłownictwa, które docelowo stanie się zeroemisyjne. Ta nowa inwestycja już teraz, w pierwszym etapie, pozwoli na zredukowanie emisji CO2 o 22 proc., czyli tyle, ile wyniosłoby całkowite zatrzymanie transportu drogowego w Gdyni na 20 dni w ciągu roku – dodaje Dariusz Marzec.

– Dziś otwieramy w Elektrociepłowni Gdyńskiej nową Kotłownię Rezerwowo-Szczytową nr 2 z trzema kotłami olejowo-gazowymi o łącznej mocy 90 MWt. Zastąpi ona wycofany z eksploatacji największy ciepłowniczy kocioł węglowy w EC Gdynia, który przepracował od końca lat siedemdziesiątych ok. 100 tys. godzin. Docelowo, inwestycja ta nie tylko zapewni ciepło odbiorcom, ale również pozwoli na ograniczanie wpływu naszej działalności na środowisko i pozytywnie wpłynie na poprawę powietrza w regionie – powiedział Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Dzięki tej inwestycji zużycie paliwa węglowego zmniejszy się o 20 tys. ton rocznie, w wyniku czego do Gdyni nie będzie już wjeżdżać 330 wagonów z węglem. Trwałe wycofanie z eksploatacji kotła węglowego wymiernie poprawi jakość powietrza w Gdyni. W pierwszym etapie, gdy paliwem będzie olej lekki, emisja tlenków siarki obniży się o 88 proc., tlenków azotu o 67 proc., a pyłów o 90 proc. W drugim etapie, gdy paliwem będzie gaz, redukcja emisji będzie jeszcze większa. Docelowe dla tej inwestycji paliwo gazowe przewidziane jest w Elektrociepłowni Gdyńskiej w 2026 roku. Wartość inwestycji to 40 mln zł.

W lutym 2023 roku pracownicy Elektrociepłowni Gdyńskiej oraz Dyrekcja i Zarząd PGE Energia Ciepła podpisali Deklarację Ekologiczną – zobowiązanie wobec samorządów i społeczności lokalnej do tego, że likwidując najstarszy kocioł węglowy i budując w to miejsce nowe źródło wytwórcze rozpoczynają realizację Planu Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej.

Już niedługo w Elektrociepłowni w Gdyni rozpoczną się kolejne inwestycje. W tym celu zawarta została już umowa na budowę instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych, a 9 maja br. opublikowana została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zabudowę kotła biomasowego. Realizacja tych inwestycji wprowadzi do miksu w elektrociepłowni gaz i OZE, zapewniając gdyńskiemu systemowi ciepłowniczemu utrzymanie statusu systemu efektywnego.

Na inwestycje w ramach procesu transformacji w EC Gdynia w ciągu najbliższych 5 lat spółka przeznaczy ok. 630 mln zł. Plan Dekarbonizacji dla Elektrociepłowni Gdyńskiej zakłada, że do 2030 roku 100 proc. produkowanego ciepła będzie pochodziło z paliw innych niż węglowe, a do roku 2050 Elektrociepłownia Gdyńska stanie się zeroemisyjna.

Źródło: PGE

 

 

Newsletter