PGE Energia Ciepła wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w 2021 roku otrzymała Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, za 10 projektów oraz złożyła 17 nowych do Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka zachęca do współpracy także inne przedsiębiorstwa, oferując wsparcie w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów.

Przez 8 lat Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła podjął współpracę z ok. 45 spółdzielniami, wspólnotami i przedsiębiorcami z regionu pomorskiego i nie tylko, co przełożyło się na realizację 142 projektów efektywnościowych i pozyskanie ponad 15.500 toe. Wśród nich znalazły się modernizacje sieci cieplnych, termomodernizacje, likwidacja piecyków gazowych, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła.

Foto: Spółdzielnia Mieszkaniowa Brzeźno w Gdańsku (źródło: www.smbrzezno.pl)

– Efektywność energetyczna wyraźnie zyskuje na znaczeniu na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. W PGE Energia Ciepła rok 2021 okazał się rokiem znacznego rozwoju w obszarze efektywności energetycznej. Złożyliśmy do URE projekty na rekordową wartość Białych Certyfikatów, rozszerzyliśmy współpracę o kolejne, poza pomorskim, województwa oraz zrealizowaliśmy projekty efektywnościowe w ramach majątku własnego – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże to największy na Pomorzu wytwórca ciepła i energii elektrycznej w dwóch elektrociepłowniach – w Gdańsku i Gdyni. Jako duże przedsiębiorstwo energetyczne posiada także odpowiednie uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania i reprezentowania innych podmiotów w procesie pozyskania Białych Certyfikatów. Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.

– Nasza współpraca z PGE Energia Ciepła w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej trwa od 8 lat. Korzystając z uprawnień i wiedzy specjalistów zrealizowaliśmy szereg inwestycji dla naszych mieszkańców. Ich realizacja i pozyskanie Białych Certyfikatów to także korzyść w postaci dodatkowych środków na kolejne inwestycje. Najczęściej realizowane i planowane przedsięwzięcia to:  termomodernizacje budynków i podłączenia ciepłej wody użytkowej przy likwidacji  nieefektywnych, wyeksploatowanych piecyków gazowych.  Aktualnie również realizujemy  projekt, który dotyczy termomodernizacji kilku następnych naszych budynków – powiedziała  Małgorzata Majewska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno w Gdańsku

– Współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektywności energetycznej od lat jest jedną z form naszej biznesowej aktywności. Poza korzyściami finansowymi dla współpracujących stron warto pamiętać o tym, że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców – dodaje Elżbieta Kowalewska.

Co roku PGE Energia Ciepła organizuje dla trójmiejskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych seminaria promujące tematykę efektywności energetycznej.

  • Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii. Wynikają z nich wyrażane w jednostkach toe (tona oleju ekwiwalentnego) prawa majątkowe, które mają wartość pieniężną i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.
  • 1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh = 11,63 MWh
  • System świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej.
  • Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Źródło: PGE EC S.A.

 

Newsletter