PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem w Trójmieście

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni po raz kolejny wsparły odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. Pomoc finansową w wysokości 60 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową otrzymało pięć trójmiejskich organizacji.

 

 

 

 

Na zdjęciu: Beneficjenci trójmiejskiej edycji programu „Dzielimy się ciepłem” (foto: PGE Energia Ciepła)

Program „Dzielimy się ciepłem”, realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Szczecinie.

W 2022 r. PGE Energia Ciepła wsparła ponad 30 organizacji na łączną kwotę niemal pół miliona zł. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących.

W Trójmieście pomoc finansową w wysokości 60 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową w roku 2022 otrzymało pięć trójmiejskich organizacji. Beneficjentami tegorocznej edycji programu „Dzielimy się ciepłem” zostali:

  • Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
  • Dom dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku,
  • Dom dla seniorów Stowarzyszenia Domu Opieki „Złota Jesień” w Gdańsku,
  • Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2 z siedzibą w Gdyni.

Jako największy producent ciepła dla mieszkańców Trójmiasta dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo energetyczne i pewność dostaw. To nasza obietnica i odpowiedzialność. Postrzegamy siebie także jako członka naszej lokalnej społeczności – wspieramy wartościowe inicjatywy, pomagamy najbardziej potrzebującym, nie jesteśmy obojętni na potrzeby społeczne. Przez ponad 10 lat programu „Dzielimy się ciepłem” już ponad 40 organizacji pozarządowych – niektóre wielokrotnie – uzyskało naszą pomoc finansową w opłacaniu rachunków za ciepło. Dzięki temu ich nieoceniona działalność społeczna mogła się rozwinąć – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Udzielone w ramach akcji PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” wsparcie umożliwiło nam czasowe zabezpieczenie świadczeń związanych z ogrzewaniem ośrodka, w którym przebywają osoby przewlekle chore i niepełnosprawne. Dla nas ten wymiar pomocy wiele znaczy, okres jesienno-zimowy należy do najtrudniejszych w roku z uwagi na liczbę osób w kryzysie bezdomności, które korzystają z kompleksowej pomocy świadczonej w naszych placówkach na terenie Trójmiasta – podsumował Wojciech Bystry, prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Źródło:
https://pgeenergiaciepla.pl/o-spolce/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/dzielimy-sie-cieplem
https://netka.gda.pl/pge-energia-ciepla-dzieli-sie-cieplem-w-trojmiescie/

Newsletter