Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2024

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny, który odbył się w dniach 17-18 czerwca 2024 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zgromadził wielu przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej. O energetyce debatowano w ramach OSE w Gdańsku już po raz dwunasty.

Tegoroczne dyskusje koncentrowały się wokół zaostrzenia europejskiej polityki klimatycznej, nowych źródeł dostaw surowców dla Europy oraz kontynuacji odejścia od tradycyjnych źródeł wytwórczych na rzecz OZE. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, a hasłem przewodnim „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”. Podczas otwierającej Szczyt sesji plenarnej nie zabrakło tematów związanych z wojną w Ukrainie jako impulsu do powstania zrównoważonej, efektywnej, nowoczesnej i konkurencyjnej energetyki.

Kolejną częścią Szczytu było wręczenie statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2024”, które przyznano za konsekwentne i skuteczne prowadzenie działań w zakresie energetyki i ciepłownictwa.  Laureatami zostali:

  • Miłosz Motyka Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska – za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki energetycznej na arenie międzynarodowej, a także zaangażowanie w finalizację porozumień międzynarodowych zobowiązujących inne państwa do wspólnych działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego
  • Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. – za konsekwentne i skuteczne zaangażowanie w rozwój morskiej energetyki wiatrowej poprzez budowę dwóch morskich trafostacji (OSS) dla pierwszego i najbardziej zaawansowanego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, będącego głównym kierunkiem rozwoju nowoczesnej energetyki w kraju
  • ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o. – za zainicjowanie i realizowanie projektu budowy floty małych elektrowni jądrowych Small Modular Reactors (SMR) w Polsce, przyczyniając się tym samym do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa i przemysłu oraz zapewniając stabilną energię elektryczną odbiorcom w kraju
  • Polenergia S.A. – za aktywny udział w transformacji polskiego rynku energii poprzez konsekwentne i skuteczne działania w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, a także rozwój energetyki odnawialnej  w kraju i na świecie
  • TotalEnergies – za konsekwentne i odważne działania biznesowe spółki,  mające na celu rozwinięcie działalności w zakresie energii odnawialnej w Polsce poprzez przejęcie największego w kraju producenta biogazu – Polskiej Grupy Biogazowej (PGB), aktywne zaangażowanie w rozwiązywanie globalnych wyzwań energetycznych, a także działania w zakresie ochrony zasobów naturalnych
  • Gmina Kartuzy – za konsekwentne i skuteczne działania służące poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w ramach „Programu Czyste Powietrze”, a tym samym za dbałość o interesy i zdrowie mieszkańców z efektywnym wykorzystaniem środków zewnętrznych i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego

Kapituła przyznała w tym roku dwa wyróżnienia, które otrzymali:

  • Prof. Waldemar Kamrat, Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej, Politechnika Gdańska – za wieloletni wkład merytoryczny w budowanie otoczenia prawno-regulacyjnego dla sektora energetycznego
  • Andrzej Sikora, Prezes Zarządu Instytut Studiów Energetycznych w uznaniu za wieloletnią działalność ekspercką na rzecz rozwoju sektora energetycznego i gazowego

Podczas Szczytu odbyło się osiem paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę wpływu otoczenia geopolitycznego na polski sektor elektroenergetyczny, strategii rozwoju największych operatorów na polskim rynku, stanu zaawansowania projektów jądrowych, nowych rozwiązań na rynku gazu i energii, bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, ciepłownictwa oraz offshore i onshore.

Zwrócono podczas nich uwagę m.in. na kluczowe problemy związane z rozpoczynającymi się inwestycjami, mającymi zapewnić naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne. Kilkukrotnie podkreślana była potrzeba edukacji wszystkich odbiorców ciepła i energii, a zwłaszcza młodego pokolenia, bez którego transformacja i rozwój będą bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

Podczas rozmów wybrzmiała też – zgodnie z przywoływaną tu wielokrotnie zasadą, że najtańsza energia to ta zaoszczędzona – kwestia konieczności dalszego przeprowadzania termomodernizacji budynków w Polsce oraz współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami energetycznymi i ciepłowniczymi na rynkach lokalnych.

Źródło: https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,105091,xii-ogolnopolski-szczyt-energetyczny-ose-gdansk-2024.html
Więcej w relacji na stronie: https://osegdansk.pl/relacja-ose-gdansk-2022/

 

 

Newsletter