Od marca większa ochrona odbiorców ciepła
1 marca 2023 r. weszły w życie nowe przepisy, które chronią odbiorców wrażliwych przed skutkami wzrostu cen ciepła.

W celu ograniczenia kosztów ogrzewania zostało wprowadzone nadzwyczajne rozwiązanie, które gwarantuje, że maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła systemowego nie może przekroczyć 40 proc. ceny obowiązującej 30 września 2022 r.

Gwarancja obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku za ciepło wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi. W praktyce dla wielu odbiorców oznacza to znaczące oszczędności i niższe opłaty na koniec sezonu grzewczego.

Mechanizm wsparcia odbiorców ciepła wchodzi w życie 1 marca 2023 r. po opublikowaniu przez Prezesa URE maksymalnych cen dostawy ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych, lokalnych systemach ciepłowniczych. Nadzwyczajne rozwiązania rządu chroniące odbiorców ciepła mają obowiązywać do końca 2023 r. Rozwiązanie to reguluje ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną od 1 października 2022 r. Nadpłaty powstałe za okres od października 2022 r. do końca lutego 2023 r. zostaną rozliczone poprzez korekty faktur.

Ochroną zostali objęcie wszyscy tzw. wrażliwi odbiorcy ciepła systemowego, w tym gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej:

Aby skorzystać z systemu wsparcia odbiorcy wrażliwi, tj. ich pełnomocnicy (np. zarządca wspólnoty mieszkaniowej), muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy ciepła (dystrybutora ciepła). Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić. Nie obowiązują także żadne limity zużycia ciepła.

To na sprzedawcy ciepła ciąży obowiązek korekty cen i poinformowania o tym klientów. Ewentualne nadpłaty powstałe od października 2022 r. do końca lutego 2023 r. zostaną rozliczone poprzez korektę faktur. W praktyce dla części odbiorców oznacza to niższe rachunki za ogrzewanie na koniec sezonu grzewczego.

Wzmocnienie ochrony odbiorców ciepła to konsekwencja destabilizacji rynków surowcowych, wywołanych przez agresywną politykę energetyczną i militarną Rosji. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, przełożyło się to na gwałtowny wzrost rynkowych cen energii, w tym ciepła, którego wytwarzanie opiera się gównie na surowcach kopalnych.

W odróżnieniu od cen energii elektrycznej, stawki płacone za ciepło z sieci ciepłowniczych znacząco różnią się w poszczególnych miastach i gminach. Energii cieplnej nie można przesyłać na duże odległości. Z tego powodu również po wprowadzeniu przez rząd mechanizmu ograniczającego wzrost cen ciepła, koszty ogrzewania nadal będą zróżnicowane w poszczególnych miastach, w zależności od szeregu czynników, takich jak sposób wytwarzania ciepła, rodzaj paliwa, wydajność i wielkość jednostki wytwórczej, a także wielkość i stan techniczny systemu dystrybucji ciepła.


Niezależnie od aktualnych cen ciepła i obowiązujących systemów wsparcia, warto oszczędzać energię, w tym ciepło. Najtańsza energia to ta, która nie została zmarnowana, ponieważ zaoszczędzone ciepło nic nie kosztuje. Istnieje wiele sposobów wspomagających racjonalne korzystanie z ogrzewania, co w praktyce oznacza niższe rachunki. Więcej informacji o oszczędzaniu ciepła wraz z praktycznymi poradami, jak ograniczać wydatki na ogrzewanie na stronie www.liczysiecieplo.pl.

Źródło: https://pgeenergiaciepla.pl/chronimy-ceny-ciepla

 

Newsletter