Od lipca koniec tarcz energetycznych – ile zapłacimy za prąd, ciepło i gaz?

Od lipca przestaną obowiązywać dotychczasowe tarcze ochronne, dzięki którym ceny za energię były w ostatnich latach zamrożone. Zmianę tę ma złagodzić podpisana 23 maja ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

 

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r.

Bon energetyczny

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1,7 tys. zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

400 zł dla 2-3-osobowych,
500 zł dla 4-5-osobowych,
600 zł dla 6-osobowych i większych.

Dodatkowo gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (ok. 5 proc. gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Maksymalne ceny prądu w drugiej połowie 2024 r.

Na drugą połowę 2024 r. zostanie przedłużone obowiązywanie dla gospodarstw domowych ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. Obecnie cena maksymalna do określonego limitu zużycia to 412 zł netto za 1 MWh prądu. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej) ceny w II połowie 2024 r. pozostaną na tym samym poziomie (693 zł/MWh). Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podwyżki cen gazu w 2024 r.

Ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny gazu dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za 1 MWh netto. Natomiast wprowadza cenę maksymalną równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego, czyli PGNiG Obrót Detaliczny. Spółka już poinformowała, że od 1 lipca 2024 r. ma obowiązywać cena gazu wysokometanowego w wysokości 290,97 zł za 1 MWh netto – czyli 357,9 zł za 1 MWh brutto. Oznacza to podwyżkę o ok. 45 proc.

Przedłużone zostało stosowanie obowiązujących obecnie rozwiązań wobec odbiorców ciepła, obejmujących drugą połowę 2024 r. i pierwszą połowę 2025 r. – przedsiębiorstwa energetyczne będą obowiązane do stosowania wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższej niż wskazany w ustawie pułap, otrzymując w zamian wyrównanie. W II poł. 2024 r. maksymalna cena ciepła ma wynosić 119,39 zł za GJ netto, a w I poł. 2025 r. – 134,97 zł za GJ netto.

Źródło: https://biznes.trojmiasto.pl/Koniec-tarcz-energetycznych-Jak-zmienia-sie-rachunki-za-prad-gaz-i-cieplo-n190650.html?strona=1

 

 

Newsletter