Modernizacja IMOS w Elektrociepłowni Gdyńskiej poprawi jakość powietrza w Trójmieście

W gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła S.A. rozpoczęła się modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin. Modernizacja ta przyczyni się do redukcji emisji tlenków siarki o kolejne 35 procent, a jej koszt to prawie 7 mln zł.

Od  7 czerwca przez 61 dni z komina gdyńskiej elektrociepłowni nie będzie wydobywać się para wodna. W tym czasie modernizowana będzie Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w celu dostosowania jej do pracy według nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.

– Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin. Taka sama modernizacja została przeprowadzona kilka miesięcy temu na IMOS w Elektrociepłowni Gdańskiej – powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

– Prace prowadzone na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jak również, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu –  dodała Elżbieta Kowalewska.

W trosce o mieszkańców, dla których gdyńska elektrociepłownia produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin nadal pozostaną w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

Więcej:
https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/wszystkie/modernizacja-instalacji-mokrego-odsiarczania-spalin-w-elektrocieplowni-pge-energia-ciepla-w-gdyni-poprawi-jakosc-powietrza-w-trojmiescie

Newsletter