Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza

7 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez ONZ w grudniu 2019 roku, a pierwszy raz obchodzony w roku 2020.

O programach realizowanych w naszym kraju, w ramach których można pozyskać środki na proekologiczne inwestycje wspierające walkę o czyste niebo, przypomniał z tej okazji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 • Od czterech lat funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem Program „Czyste Powietrze”.
  • Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu można otrzymać do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).
  • Dodatkowo w Programie biorą udział banki, które w ramach Kredytu Czyste Powietrze (dotacją z Programu przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu) oferują również swoje wsparcie.
  • Gminy, które na swoim terenie tworzą punkty konsultacyjno-informacyjne Programu „Czyste Powietrze” służą poradą i wsparciem dla swoich mieszkańców, aby Ci mieli szansę wybrać najefektywniejsze rozwiązanie w zakresie doboru źródła ciepła i docieplenia własnego budynku przy jednoczesnym skorzystaniu z dofinansowania dostępnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
  • Do tej pory w programie „Czyste Powietrze” złożono już blisko 500 000 wniosków na kwotę ponad 9 mld zł, a wypłacono już blisko 3,4 mld zł.
 • Od lipca 2022 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami wprowadził kolejny program służący poprawie jakości powietrza – Program „Ciepłe Mieszkanie”.
  • Program ten skierowany jest do gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • Dotacje finansowane ze środków NFOŚiGW (fundusze krajowe) przeznaczone są na przedsięwzięcia realizowane u beneficjentów końcowych dotyczące wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.
  • Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji dla jednego lokalu mieszkalnego może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
  • W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
 • Antysmogową ofertę NFOŚiGW dla samorządów i mieszkańców uzupełnia Program „Stop Smog”. Za pośrednictwem gmin o 100% dofinansowanie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych mogą wnioskować osoby najuboższe – właściciele domów jednorodzinnych.
  • Dotacja może zostać przeznaczona na takie inwestycje jak wymiana tzw. kopciucha na nowoczesne, efektywne źródło ciepła, ocieplenie domu oraz podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Średnia wartość realizowanego w ramach Programu przedsięwzięcia nie może przekroczyć 53 tys. zł.
  • Dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych osób najmniej zamożnych (tj. osiągających dochód w wysokości do 125% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwach wieloosobowych i do 175 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych), a także podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.
  • Samorządy w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zaś pozostałe 30% stanowi wkład własny gminy. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Poza trzema flagowymi programami priorytetowymi NFOŚiGW oferuje szereg instrumentów dotacyjnych i pożyczkowych, które także istotnie przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i zrównoważonego rozwoju miejscowości w całej Polsce. Wystarczy wspomnieć takie programy jak:

 • „Mój Prąd” (cztery edycje Programu) – z ponad 450 000 wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki i budżetem przekraczającym 2 mld zł, którego czwarta edycja poprzez finansowanie dodatkowych komponentów (magazynów energii i ciepła, systemów zarzadzania wytworzoną energią) promuje autokonsumpcję prądu w miejscu jego wytwarzania.
 • „Moje Ciepło” – program wspierający zakup pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej w nowobudowanych budynkach. Budżet na realizację celu wynosi do 600 milionów złotych.
 • „Zielony Transport Publiczny” umożliwiający obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym. W ramach tego instrumentu samorządy mogą finansować zakup autobusów i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źródła zasilania, szkolenie kierowców i mechaników oraz budowę lub modernizację infrastruktury wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów zeroemisyjnych. Budżet programu to ponad 2 mld zł.
 • „Mój Elektryk” – program dopłat do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reagując na rozwój w sektorze elektromobilności wprowadził wiele korzystnych rozwiązań. Dopłata do zakupu pojazdu w Programie wynosi dla osób fizycznych do 18 750 zł, maksymalny koszt pojazdu to natomiast 225 000 zł. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny dotacja wynosi do 27 000 zł, przy jednoczesnym braku limitu ceny samochodu elektrycznego.
 • Szereg innych programów priorytetowych NFOŚiGW, takich jak „Klimatyczne Uzdrowiska”, „Nowa Energia”, „Agroenergia” itp., w których samorządy, przedsiębiorstwa czy np. rolnicy mogą uzyskiwać dofinansowanie proekologicznych inwestycji, służących poprawie jakości powietrza, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki i poprawie jakości życia i zdrowia Polaków.
  ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/nfosigw/miedzynarodowy-dzien-czystego-powietrza2

Newsletter