Latem działamy z myślą o zimie – remonty i modernizacje w trójmiejskich elektrociepłowniach


Produkcja ciepła w trójmiejskich elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła trwa nieprzerwanie cały rok, a jej wielkość zależy od zapotrzebowania odbiorców.

Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten jest czasem intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w elektrociepłowniach w Gdańsku i Gdyni.

 

Produkujemy ciepło i energię elektryczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny mieszkańcom Trójmiasta w każdych warunkach pogodowych. Wprawdzie latem wytwarzamy głównie energię na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia jesteśmy gotowi zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie zareagować na potrzeby cieplne mieszkańców – powiedziała dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże Elżbieta Kowalewska.

Czas letnich remontów – przygotowania do zimy

W ramach kampanii remontowej w Elektrociepłowni Gdyńskiej remontowi kapitalnemu poddawany jest jeden z bloków wytwórczych. Tegoroczny remont bloku  poszerzony został o remont kapitalny generatora, co wymagało kompletnego demontażu tego urządzenia i przewiezienia go do remontu fabrycznego. Demontaż i umieszczenie na naczepie transportowej ważącego ponad 60 ton stojana generatora były sporym wyzwaniem, zaś sam transport został zorganizowany nocami i wymagał specjalnych pozwoleń, jako tzw. transport ponadgabarytowy. Poza generatorem konserwowane są pozostałe główne urządzenia blokowe – turbina i kocioł parowy. Czyszczeniu i naprawom podlegają także pompy, wymienniki ciepła oraz zawory i zasuwy pozwalające na sterowanie przepływami w rurociągach.

W Elektrociepłowni Gdańskiej również prowadzony jest remont kapitalny jednego z bloków oraz jednego z kotłów parowych. Poza blokami wytwórczymi przeglądom i konserwacji podlegają także wszystkie pozostałe urządzenia obu elektrociepłowni – od ciągów technologicznych służących rozładunkowi i transportowi węgla do kotłów, poprzez instalacje chemicznej obróbki i przygotowania wody, a na instalacjach umożliwiających bezpieczne i ekologiczne odprowadzenie spalin i popiołu z kotłów kończąc.

Wszystkie te działania mają jeden cel – być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Trójmiasta korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Technologiczna „zmiana pokoleniowa” – wyzwania inwestycyjne

Niezależnie od pory roku i prowadzonej kampanii remontowej, w gdyńskiej elektrociepłowni trwa technologiczna „zmiana pokoleniowa”. Realizowany jest program modernizacji – w ramach strategii dekarbonizacji przyjętej w PGE Energia Ciepła. Demontowane są obecnie urządzenia w najstarszym budynku elektrociepłowni, który powstał prawie 50 lat temu. Po jego wyburzeniu powstanie nowoczesna kotłownia rezerwowo-szczytowa nr 2, w której zamontowane zostaną trzy olejowo-gazowe kotły wodne. W planach jest także budowa bloku gazowo-parowego wraz z magazynem ciepła – oczekujemy na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy do końca 2022 r.

– Podczas prac inwestycyjnych i remontowych produkcja ciepła odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, bez przerwy, niezależnie od pory roku. Inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kolejnym pokoleniom mieszkańców Trójmiasta – dodała Elżbieta Kowalewska.

 

 

Newsletter