Już wkrótce OZE w gdyńskiej elektrociepłowni PGE EC

PGE Energia Ciepła zawarła umowę na budowę instalacji biomasowej w gdyńskiej elektrociepłowni. Dzięki nowej inwestycji miejski system ciepłowniczy w Gdyni już w 2027 roku spełni kryteria wymagane dla systemu efektywnego energetycznie.

 

– W EC Gdynia realizowany jest obecnie Plan Dekarbonizacji źródeł wytwórczych, co pozwoli na zredukowanie do roku 2027 emisji CO2 o niemalże 200 tysięcy ton, czyli tyle, ile osiągnęlibyśmy całkowicie zatrzymując transport drogowy w Gdyni na prawie 200 dni w ciągu roku. Na inwestycje w ramach transformacji w EC Gdynia, PGE Energia Ciepła w ciągu najbliższych 5 lat przeznaczy około 630 mln zł – powiedział Grzegorz Krystek, Prezes Zarządu  PGE Energia Ciepła.

Budowa instalacji biomasowej rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 150 mln zł inwestycja gotowa będzie na wiosnę 2027 roku, czyli rok wcześniej, niż wymaga tego dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej, w tym kierunków transformacji sektora ciepłowniczego. W wyniku wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE) gdyński system ciepłowniczy spełni warunek Dyrektywy EED wytwarzania ciepła co najmniej w 80% w technologii wysokosprawnej kogeneracji i udziału energii odnawialnej w systemie w ilości co najmniej 5%.

– Przed nami inwestycja, która jest niezwykle ważna dla gdyńskiego systemu ciepłowniczego z uwagi na spełnienie kryteriów dyrektywy EED o efektywności energetycznej. Pozwoli ona dalej rozwijać sieć ciepłowniczą i przyłączać do niej nowych odbiorców. Gdyńska elektrociepłownia jest jedynym producentem ciepła dla miejskiej sieci ciepłowniczej – dodała Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Zawarta umowa obejmuje budowę nowej kompletnej instalacji do spalania biomasy bazującej na kotle wodnym o mocy 30 MWt wraz z zamkniętym placem na magazynowanie biomasy. W ramach inwestycji kocioł zostanie wpięty do systemu ciepłowniczego równolegle z pozostałymi źródłami ciepła, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę, jak i wspólnie z pozostałymi urządzeniami. Nowy kocioł na biomasę posiadać będzie odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin.

Podstawowym paliwem biomasowym spalanym w ilości 80-100% będą certyfikowane zrębki drzewne, trociny, kora w stanie naturalnym niepoddanym obróbce chemicznej. Paliwem uzupełniającym spalanym w ilości do 20% będą certyfikowane zrębki z wierzby energetycznej oraz certyfikowana biomasa agro w postaci zrębek drzewnych z upraw z sadów owocowych.

W ramach realizacji Planu Dekarbonizacji w Elektrociepłowni Gdyńskiej zlikwidowany został już największy ciepłowniczy kocioł węglowy, który zastąpiony został trzema kotłami o mocy 90 MW, zasilanymi olejem lekkim, a docelowo gazem. Trwa także realizacja umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027. Gaz w EC Gdynia dostępny będzie już w roku 2025 i wówczas będzie mogło rozpocząć się przepaliwowanie istniejących kotłów szczytowych olejowych na gaz.

Źrodło: https://pgeenergiaciepla.pl/aktualnosci/juz-wkrotce-oze-w-gdynskiej-elektrocieplowni-pge-energia-ciepla

 

 

 

Newsletter