Gdynia z Europejską Nagrodą Energetyczną

Krajowa Agencja Poszanowania Energii przekazała przedstawicielom Gdyni, Olsztyna i Lublina certyfikaty Europejskiej Nagrody Energetycznej (EEA).

Gminy te z sukcesem przeszły proces certyfikacji EEA potwierdzający wysoką jakość realizowanych działań z zakresu polityki energetyczno-klimatycznej. Z kolei Pilawa, Raciechowice oraz Łomża otrzymały wyróżnienia za poczynienie znaczących kroków w procesie ochrony klimatu w swoich gminach.


Europejska Nagroda Energetyczna (European Energy Award – EEA)
to kompleksowy system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin zaangażowanych w zrównoważoną politykę energetyczną, klimatyczną i transportową. Obejmuje pełen zakres sprawdzonych środków poszanowania energii i ochrony klimatu, które mogą podjąć gminy.

W pilotażu brało udział 30 europejskich gmin, w tym sześć z Polski, które pod okiem akredytowanych doradców energetycznych KAPE wdrażały plan polityki klimatyczno-energetycznej zgodnie z wysokimi standardami jakości w zakresie oszczędności energii i działań na rzecz klimatu wyznaczonymi w procesie EEA.

– Projekt oferował kompleksowe narzędzia, które równolegle opierały się na 79 wskaźnikach z kilku obszarów m.in. planowania energetyczno-klimatycznego, budownictwa, wykorzystania OZE, wytwarzania energii, zaopatrzenia w energię i paliwa, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, mobilność, organizację wewnętrzną i współpracę zewnętrzną. Eksperci KAPE, mając wieloletnią praktykę we wszystkich tych obszarach, mogli pełnić rolę doradców w ramach projektu Implement, dla samorządów biorących udział w pilotażu – powiedziała Mariola Zmudzińska, wiceprezes Zarządu KAPE.

– Gdynia, Lublin i Olsztyn osiągnęły już pierwszy międzynarodowy kamień milowy: certyfikat Europejskiej Nagrody Energetycznej, który jest wyrazem uznania dla ich ponadprzeciętnego zaangażowania w politykę energetyczną i klimatyczną. W ten sposób wnosicie istotny wkład w realizację celów klimatycznych, jednocześnie poprawiając jakość życia, a przede wszystkim dając dobry przykład zarówno innym gminom w Polsce, jak i swoim mieszkańcom. Chciałabym pogratulować i podziękować za to – zostańcie ambasadorami Europejskiej Nagrody Energetycznej i ochrony klimatu w Polsce! – dodała przedstawicielka Komitetu Sterującego EEA Charlotte Spörndli.

Certyfikat EEA to szwajcarski certyfikat przyznawany europejskim gminom od 25 lat. Wręczenie certyfikatów odbyło się 4 kwietnia 2022 r. w Warszawie podczas uroczystego spotkania organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

[Źródło: https://portalkomunalny.pl/gdynia-olsztyn-i-lublin-z-europejska-nagroda-energetyczna-436387/; https://www.miasta.pl/aktualnosci/lublin-gdynia-olsztyn-z-certyfikatem-europejskiej-nagrody-energetycznej ]

 

 

Newsletter