Energetyczna zielona Gdynia

Rozmowa z panią Hanną Górecką-Banasik, kierownikiem Samodzielnego Referatu Energetyki w Urzędzie Miejskim w Gdyni.


Redakcja „Ciepło dla Trójmiasta”
: Czy Gdynia to miasto, w którym ekologia i efektywność energetyczna stały się faktem?

H. Górecka-Banasik: Gdynia jako miasto szybko zauważyła potrzeby w zakresie energetyki. 9 lat temu powstał Referat ds. energetyki, co było dość niespotykanym rozwiązaniem wśród gmin. Gdynia dużą rolę przykłada do efektywności energetycznej, szczególne znaczenie pokłada we współpracy i edukowaniu mieszkańców. Cieszy nas szczególnie, że Gdynia jest miastem ekologicznym, miastem szczęśliwych ludzi. W 2022 roku gdynianie za pomocą ankiet badawczych sklasyfikowali się jako najszczęśliwsi mieszkańcy spośród wszystkich polskich miast.

Redakcja: Jakie obecnie wyzwania związane z efektywnością energetyczną stoją przed kierowanym przez Panią referatem?

H. Górecka-Banasik: Nasz zespół systematycznie się powiększa, co wiąże się z kolejnymi realizowanymi przez referat zadaniami efektywnościowymi. Uczestniczymy w realizacji projektów dotyczących oszczędzania energii, zbieramy i analizujemy dane, wypracowujemy długofalowe działania mające na celu osiągniecie oszczędności energii elektrycznej i cieplnej oraz zapewnienie bezpiecznych dostaw ciepła i energii elektrycznej. Szczególnie ważną kwestią jest likwidowanie w mieście tzw. „kopciuchów” poprzez przekonywanie jak największej ilości mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki której można otrzymać ekologiczne i bezawaryjne ciepło oraz ciepłą wodę użytkową. Niektóre z realizowanych zadań objęte są programami, na które można uzyskać zwrot środków na realizowane przez mieszkańców inwestycje efektywnościowe.

Redakcja: Jakie korzyści płyną ze współpracy miasta z firmami energetycznymi?

H. Górecka-Banasik: Współpracujemy z firmami energetycznymi, tak by zwiększać nie tylko efektywność wspólnych działań, ale i eliminować potencjalne zagrożenia. Naszą efektywną partnerską współpracę, m.in. z wytwórcą ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej – elektrociepłownią, doceniło jury, nagradzając Gdynię w 2022 roku Europejską Nagrodą Energetyczną na poziomie GOLD. Miasto uzyskało najwyższy wynik – 76,8% spośród 6 pilotażowych gmin do wdrożenia certyfikatu European Energy Award w Polsce, który to poziom jest potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią.

Redakcja: W jakich projektach mogą uczestniczyć mieszkańcy, tak by na bieżąco uczestniczyć w poprawie efektywności energetycznej w mieście?

H. Górecka-Banasik: Od 2014 roku z wytwórcą Ciepłą PGE Energia Ciepła S.A. oraz dostawcą ciepła OPEC Sp. z o.o. prowadzimy wspólny projekt pod nazwą „Daj się Ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”, który stał się rozpoznawalny pod hasłem „Ciepłolubni”. Beneficjentami projektu są przede wszystkim mieszkańcy, a także urzędnicy, radni, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, szkoły, przedszkola. Tym grupom dedykujemy takie doroczne wydarzenia, jak Pomorski Piknik Energetyczny, Olimpiada Energetyczna o Puchar Prezydenta Gdyni, warsztaty i seminaria dla zarządców i administratorów gdyńskich nieruchomości, konkursy, spotkania i punkty informacyjne w wybranych dzielnicach. Zachęcam do bieżącego śledzenia wydarzeń na stronach internetowych, m.in. www.gdynia.pl i www.cieplolubni.com.pl

Redakcja: Bardzo dziękujemy za rozmowę.


Foto: www.gdynia.pl

 

 

Newsletter