Badania w laboratorium elektrociepłowni wykonywane są według norm PN i ISO, a w przypadku próbek z IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) według określonej metody referencyjnej. W 2021 roku w laboratorium Elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni zostało przebadanych prawie 14 tys. próbek i przeprowadzono blisko 57 tys. analiz.

Fot. Analizator do równoczesnego oznaczania zawartości węgla, wodoru i siarki w próbkach organicznych.