Efektywny energetycznie Gdańsk z ambicjami na więcej

Rozmowa z panem Mariuszem Sadłowskim, Dyrektorem Biura Energetyki w Urzędzie Miejskim, na temat aktualnych i przyszłych działań miasta w kierunku zwiększania efektywności energetycznej.


Redakcja:
Czy Gdańsk  to miasto, w którym efektywność energetyczna jest znanym i realizowanym działaniem?

Mariusz Sadłowski: Na pewno. Gdańsk to duże miasto z olbrzymimi potrzebami, także energetycznymi. Ambicją miasta jest dbałość o wysoką jakość usług świadczonych dla mieszkańców z jednoczesnym efektywnym użytkowaniem energii. Wśród przykładów takich działań należy wymienić współfinansowane ze środków europejskich projekty modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, wieloletni program modernizacyjny „Jaśniejszy Gdańsk”, czy modernizacja i rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej. Także spółki komunalne angażują się w te działania m.in. odzyskując biogaz z odpadów, czy osadów ściekowych oraz inwestując w OZE. Obecny kryzys energetyczny tylko intensyfikuje prace dla poprawy efektywności energetycznej w mieście.

R.: Jakie najważniejsze  zadania stoją przed Biurem Energetyki w celu zwiększenia efektywności energetycznej w mieście ?

M.S.: Obecnie największym wyzwaniem Biura Energetyki jest zapewnienie ciągłości dostaw i bezpieczeństwa energetycznego dla miasta i jego mieszkańców w obecnej, trudnej rzeczywistości. Kolejnym wyzwaniem jest zwiększenie kontroli nad zużyciem mediów energetycznych w zasobie miejskim oraz związanymi z nim kosztami – do czego zachęcamy także właścicieli i zarządców nieruchomości. Naszą ambicją jest także likwidacja tzw. „kopciuchów” z przestrzeni miasta i przekonanie jak największej ilości mieszkańców do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

R.: Jak mogą przyczyniać się do poprawy efektywności energetycznej sami mieszkańcy Gdańska?

M.S.: Mieszkańcy swoją postawą mogą stać się przykładem, jak wykorzystywać energię w sposób efektywny. Mogą podejmować odpowiednie działania w najbliższym otoczeniu, ale także zwracać uwagę (w tym swoją postawą) swoim pracodawcom, zarządcom nieruchomości, zarówno mieszkalnych, jak i publicznych. Mniejsze zużycie energii przekłada się na korzyści ekonomiczne.

 R.: Na ile współpraca Miasta z gdańskimi firmami energetycznymi może wpłynąć pozytywnie na efektywność energetyczną miasta ?

M.S.: Każda współpraca jest ważna, a szczególnie ta, gdzie wszyscy mają wspólny cel. Z punktu widzenia miasta zależy nam na zapewnieniu ciągłości dostaw energii, niezależnie, czy mówimy o energii elektrycznej, energii cieplnej, czy gazie ziemnym. Dobra współpraca pozwala nam na zapobieganie zagrożeniom przy jednoczesnym utrzymywaniu najwyższej jakości usług i zachowaniu optymalnych parametrów. Dodatkowo, w celu lepszej kontroli nad zapotrzebowaniem w energię budynków użyteczności publicznej, miasto pracuje nad lepszą współpracą ze spółkami dostarczającymi energię. Do takiej współpracy zachęcamy również zarządców nieruchomości.

R.: Jakie aktualne projekty są realizowane i czy są widoczne efekty?

M.S.: Jak już wspomniałem wcześniej, mieszkańcy na co dzień spotykają się z efektami działań miejskich, czy to podczas wieczornych spacerów przy nowym, bądź zmodernizowanym oświetleniu, czy prowadząc dzieci do zmodernizowanych energetycznie budynków edukacyjnych. Również koszty usług komunalnych są nieco niższe, dzięki inwestycjom w biogazownie produkujące energię na potrzeby własne, czy stabilną cenę wywozu śmieci dzięki efektywnej segregacji odpadów, a docelowo utylizowaniu ich w budowanej miejskiej spalarni odpadów.

R.: Na zakończenie naszej rozmowy proszę podać kilka najważniejszych porad dla nas mieszkańców. O czym powinniśmy pamiętać, aby przyczyniać się każdego dnia do efektywności energetycznej naszego miasta?

M.S.: Działań jest naprawdę dużo, rekomendacje są dostępne na wielu stronach internetowych. Na pewno warto zwracać uwagę na działające urządzenia elektryczne, w tym oświetlenia i rozważenie, czy w danym momencie na pewno z nich korzystamy. Jeżeli nie, to wyłączmy, w tym wyciągnijmy z gniazdka. Gotujmy wody tylko tyle, ile potrzebujemy, a róbmy pranie dopiero wtedy, gdy zbierzemy większą ilość. Warto sprawdzić, czy wszystkie grzejniki mają termostaty, które powinniśmy zakręcać podczas krótkiego, ale intensywnego wietrzenia. A na pewno, o ile mamy taką możliwość, przyłączmy się do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie martwmy się, skąd wziąć opał na najbliższą zimę…

R.: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Redakcja www.cieplodlatrojmiasta.pl

 

Newsletter