Dotacje na wymianę pieców oraz na ciepłą wodę użytkową

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla miast do września 2024 roku wszystkie piece i kotły służące do ogrzewania, które są poniżej 3 klasy jakości, muszą zostać wymienione. Dzięki aktualizacji programów dotacyjnych będzie można uzyskać nawet do 100 procent dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania. Wprowadzono również dotacje na ciepłą wodę użytkową.

Od 2018 roku sprzedaż kotłów klasy jakości niższej niż 5 jest zakazana. Informacje na temat klasy jakości każdego pieca można znaleźć na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Każdy posiadacz pieca na paliwo stałe (czyli pellet lub węgiel), który w terminie nie wymieni swojego źródła ogrzewania na bardziej nowoczesne może zostać ukarany mandatem bądź karą grzywny.

– Realizacja działań związanych z wymianą tzw. kopciuchów jest jednym z ważniejszych elementów mających wpływ na poprawę jakości powietrza na terenie miasta – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. – Dostosowanie obowiązujących już programów dotacyjnych na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła oznacza poprawę jakości życia nas wszystkich.

Jakie źródło ciepła podlega wymianie?

Biorąc pod uwagę zapisy wojewódzkiej uchwały antysmogowej dla miast, z kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców spalających pellet, czy węgiel można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (chodzi o najwyższą, 5 klasę jakości). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają jej określonej albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r. Oznacza to, że należy jak najszybciej zaplanować działania zmierzające do zmiany nieefektywnych systemów centralnego ogrzewania, aby w przypadku pieców poniżej 3 klasy jakości oraz bezklasowych zdążyć z wykonaniem prac przed sezonem grzewczym 2024/2025.

Możliwości uzyskania dotacji

Aktualizacja zapisów programów dotacyjnych, umożliwiających wymianę systemów ogrzewania, pozwoli na łączenie różnych dotacji, w tym krajowych czy lokalnych. Dzięki temu kwota dotacji może być uzupełnieniem wkładu własnego nawet do 100% inwestycji. Ponadto aktualizacja rozszerzyła zakres dotacji o budynki jednorodzinne. Już nie tylko właściciele mieszkań, ale i domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości 5 000 zł. Wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni pozostaje bez zmian (20 000 zł). Zgodnie z zapisami nowego regulaminu osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek przed rozpoczęciem wymiany źródła ogrzewania.

Dotacje na ciepłą wodę użytkową

Gdańsk jako pierwszy wprowadza dotację na ciepłą wodę użytkową (CWU). Dzięki temu mieszkańcy ogrzewający się z miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC) będą mogli wykorzystać również to ciepło do podgrzania wody, zamiast używać dotychczasowych tzw. junkersów. Dodatkowo zlikwidowane zostaną zagrożenia związane m. in. z zatruciem czadem. By rozszerzyć funkcję węzła ciepłowniczego, Urząd Miejski w Gdańsku przeznaczy dodatkowo 2 000 złotych dla właściciela domu bądź lokalu, ale także 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni.

Więcej informacji na temat możliwości dofinansowania udziela Biuro Energetyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 32/34 (Gdańskie Centrum Świadczeń), tel. 58 768 8213, 58 323 7098, 58 323 6870. Szczegóły programów można znaleźć na stronie.

Źródło: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Nawet-100-procent-dofinansowania-na-wymiane-piecow-i-kotlow,a,245511

 

Newsletter