Doroczne spotkanie energetyków gminnych w Gdyni

Czysta energia, termodernizacja budynków, efektywność energetyczna, dyrektywy unijne, fundusze europejskie dla metropolii – to tematy poruszane podczas tegorocznego spotkania energetyków gminnych, które odbyło się 6 czerwca w Gdyni.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz PGE Energia Ciepła S.A., Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Najważniejsze tematy to:

  • Port Czystej Energii – powstająca w Gdańsku najnowocześniejsza w Polsce i w Europie instalacja odzysku energii z odpadów
  • Termomodernizacja budynków, w tym tych zabytkowych
  • Fundusze europejskie
  • Dyrektywa EPBD w ramach Zielonego Ładu, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w całej Unii Europejskiej

Uczestników przywitał Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Emilia Szczerba, dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła S.A.

Energia szczególnie ze względu na ilość obiektów, które mamy oraz ze względu na zadania, które są postawione przed nami, jako przed gminą, to jest bardzo ważny i bardzo duży koszt w skali funkcjonowania całego miasta – powiedział Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – Optymalizacja tak naprawdę tych rachunków i tych kosztów jest bardzo istotną pozycją, jeśli chodzi o budżet gminy.

Pierwszą część spotkania wypełniły wykłady przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Portu Czystej Energii, PGE Energia Ciepła oraz OPEC. Ważnym aspektem było omówienie problemów w obszarze energetyki, przed którymi stoją gminy. Druga część spotkania odbyła się w formie warsztatów oraz wizyty studyjnej.

Źródło: https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/co-nowego,2774/energetycy-gminni-ponownie-spotkali-sie-w-gdyni,582384

 

 

Newsletter