Ciepłolubne seminarium dla gdyńskich administratorów i zarządców wspólnot

Już po raz ósmy gdyńscy zarządcy i administratorzy wspólnot mieli okazję spotkać się na seminarium, zorganizowanym w ramach kampanii „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”. Gospodarzami spotkania, które odbyło się 30 listopada w Gdyni, byli PGE Energia Ciepła, OPEC Sp. z o.o., Urząd Miasta Gdyni, a także WFOŚIGW i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie pozwoliło zebranym poznać zarówno działania z zakresu efektywności energetycznej realizowanych przez PGE Energia Ciepła S.A., plany rozwoju sieci ciepłowniczej i usług OPEC Sp. z o.o., jak i możliwości dofinansowań oferowanych przez Miasto Gdynia. Rozmawiano również o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego z programów WFOŚiGW i BGK.

Tematy wsparcia termomodernizacji, wymiany źródeł ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym, możliwości uzyskania dofinansowania oraz szereg podejmowanych działań, wpływających na efektywność energetyczną i ceny na trudnym w dzisiejszych czasach rynku ciepła, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych uczestników. Wywołały wśród nich bardzo ciekawą dyskusję i liczne pytania. Spotkania z ekspertami to kolejny ważny krok, by skutecznie zachęcać inwestorów do działań na rzecz redukcji zanieczyszczenia powietrza. Jak co roku, seminarium okazało się platformą wymiany doświadczeń i bardzo potrzebnych, w obliczu wyzwań energetycznych, dyskusji.

Ciepłolubni doceniają i wspierają działania administracji i zarządców na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. W tym roku, po raz pierwszy Partnerzy wyróżnili najaktywniejszy podmiot: firmę Administracja i Obrót Nieruchomościami AON s.c. nagradzając jej wkład w ochronę środowiska i działania wspierające efektywność energetyczną wręczeniem pamiątkowej statuetki oraz ekologicznego upominku.

Źródło: https://cieplolubni.com.pl/kategoria/cieplolubni-razem-w-gdyni-doroczne-spotkanie-dla-administratorow-i-zarzadcow-wspolnot

 

 

Newsletter