Ciepło ze skojarzenia najlepsze dla Trójmiasta


Ciepło produkowane w elektrociepłowniach w technologii skojarzonej (zwanej także kogeneracją) i dostarczane do odbiorców siecią ciepłowniczą to najbardziej racjonalny sposób ogrzewania aglomeracji miejskich.

 

 

 

Fot. Elektrociepłownia w Gdyni, w której produkowane jest ciepło dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa.

Skojarzenie to nie tylko związek, który dostrzegamy po zetknięciu się z osobą lub zjawiskiem, jest to także określenie jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, zwanego również kogeneracją.

Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej odbywa się w elektrociepłowniach, gdzie urządzenia energetyczne, tworząc układy skojarzone, w których zachodzą przemiany energetyczne, wytwarzają je w sposób jednoczesny. Ciepło skojarzone wyprodukowane w elektrociepłowniach jest dostarczane do odbiorców poprzez sieci ciepłownicze – stąd  nazywane jest ciepłem sieciowym. Odbiorcy komunalni otrzymują je w gorącej wodzie (płynącej do kaloryferów i kranów), odbiorcy przemysłowi korzystają z tzw. pary technologicznej.

Ciepło sieciowe może być także wykorzystywane do wytwarzania chłodu. Stosuje się wtedy odpowiednie agregaty chłodnicze, zasilane ciepłą wodą oraz osuszacze. Wówczas można w jednym procesie technologicznym uzyskać aż trzy rodzaje energii, czyli: energię elektryczną, ciepło oraz chłód. Tym sposobem kogeneracja zamieniona zostaje na trójgenerację.

Najważniejsze  zalety  technologii skojarzonej to wysoka sprawność energetyczna, ale również efektywność ekonomiczna i możliwość spełniania wymagań z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w porównaniu z technologiami rozdzielnymi (np. produkcja ciepła w ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni).

Dla odbiorców ciepła sieciowego istotny jest także komfort ciepłych i oświetlonych pomieszczeń, wygoda użytkowania oraz czystość i bezpieczeństwo.
Więcej informacji na temat ciepła oraz tego, jak z niego skorzystać, uzyskasz klikając w link: www.cieplodlatrojmiasta.pl/cieplo/


Fot. Gdańsk Wrzeszcz z widokiem na Elektrociepłownię Gdańską, z której ciepło trafia do odbiorców z Gdańska i Sopotu.  

 

Newsletter