Białe certyfikaty – zapraszamy do współpracy!

Zyskaj premię finansową za działania zmniejszające zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie.

Białe Certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, które można otrzymać za efekt energetyczny, czyli oszczędność energii finalnej, uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Wyrażone są w „toe” czyli tonach oleju ekwiwalentnego.

Zapraszamy do współpracy!

Newsletter