Audyt energetyczny dla programu Prosument 4.0

15 kwietnia 2022 roku weszły w życie zmiany w zakresie dofinansowania do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła w programie „Mój Prąd 4.0”. W stosunku do poprzednich edycji zmienił się nie tylko zakres i wysokość świadczeń, ale także zasady rozliczania energii. 

Na czym polegają te zmiany i jak rozpoznać, że inwestycje w zakresie fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła będą w konkretnym wypadku opłacalne?

Wydaje się, że dobre czasy dla prosumentów się skończyły. Kto zdążył przed 1 kwietnia tego roku zamontować i zgłosić swoją instalację fotowoltaiczną do odpowiedniego operatora sieci dystrybucyjnej, ten zapewne jest wielkim szczęściarzem i może cieszyć się z jej posiadania przez kolejne 15 lat. Dokładnie tyle czasu będziemy mogli traktować sieci dystrybucyjne jak przysłowiowy magazyn energii. Oddając do sieci dystrybucyjnej nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w swojej instalacji fotowoltaicznej, będziemy mogli odebrać zgromadzone nadwyżki energii przez kolejny rok. A jedynym kosztem, jaki poniesiemy z tego tytułu, będzie pomniejszenie ilości oddanej do sieci energii elektrycznej o współczynnik 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kWp oraz o współczynnik 0,7 dla instalacji o mocy powyżej 10 kWp. Takie możliwości prosument miał do końca marca 2022 roku.

Pytanie co dalej? Prosumenci, którzy korzystają ze starych zasad rozliczeń zapewne to pytanie zadadzą sobie dopiero za te kilkanaście lat, gdy zostaną objęci nowymi zasadami rozliczeń. Szczególnie, że zapewne czas ten zbiegnie się z koniecznością poniesienia pewnych inwestycji, takich jak na przykład wymiana inwertera czy paneli fotowoltaicznych na egzemplarze o wyższej sprawności i mocy.

Ta grupa prosumentów może jeszcze ewentualnie analizować opcję przejścia na nowe zasady rozliczeń w zamian za powtórne skorzystanie z dofinansowania przygotowanego przez WFOŚiGW. Tym razem dotacje można  otrzymać również na magazyn energii elektrycznej lub ciepła oraz pompę ciepła (stacje do ładowania samochodów elektrycznych nie będą dotowane). Uwzględniając jednak aktualne ceny magazynów energii elektrycznej oraz fakt, że obecne instalacje fotowoltaiczne są często mocno przeszacowane, to najpewniej większość obecnych prosumentów nie skorzysta z nowego programu.

Co jednak z tymi, którzy planowali instalację, ale nie zdążyli przed 1 kwietnia? Czy teraz to się w ogóle opłaca? Czy nowe zasady całkowicie pozbawią sensu inwestowania w tego typu rozwiązania? A może tylko i wyłącznie opłacalne będą instalacje o małej mocy lub powiązane z pompami ciepła i magazynami energii?

Dla tych, którzy potrzebują precyzyjnych informacji, przygotowaliśmy autorski audyt pod kątem programu Prosument 4.0, który:

  • określi optymalną moc instalacji fotowoltaicznej
  • określi poziom auto konsumpcji energii elektrycznej
  • oszacuje przychody ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej
  • oceni wpływ ekonomiczno-techniczny wykorzystania magazynu energii elektrycznej
  • określi wpływ instalacji pompy ciepła
  • dobierze optymalną grupę taryfową
  • dobierze optymalną moc zamówioną

Dokładne określenie korzyści wynikających z zastosowania instalacji fotowoltaicznej w programie Mój prąd 4.0 wymaga przygotowania godzinowego profilu zużycia energii elektrycznej za ostatnie 12 miesięcy w formie elektronicznej (plik excel).

W celu przeprowadzenia u Państwa dokładnego audytu zapraszamy do kontaktu:

PGE Energia Ciepła S.A.

Oddział Wybrzeże

+48 58 347 44 39

+48 887 047 717

bialecertyfikaty.ecwybrzeze@gkpge.pl

 

Newsletter