Aktualności

Aktualności

22/07/2020

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

Modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Gdańskiej

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła przeprowadzana jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, która spowoduje redukcję emisji tlenków siarki o kolejne 35%. Najbliższe miesiące i lata to czas nowych inwestycji prośrodowiskowych w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni.

 

25 czerwca na 60 dni z komina gdańskiej Elektrociepłowni przestała wydobywać się para wodna. W tym czasie prowadzona jest modernizacja Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), dostosowująca Instalację do pracy według nowych norm emisji określonych w Konkluzjach BAT.  

 

- Modernizacja polega na zabudowie w absorberze tzw. półki sitowej, dzięki której nastąpi wzrost sprawności absorbcji tlenków siarki ze spalin - powiedział Andrzej Skoczylas, koordynator modernizacji IMOS w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe normy emisji spalin określone w Konkluzjach BAT obowiązywać będą od sierpnia 2021 r., natomiast PGE Energia Ciepła już dzisiaj dostosowuje swoje instalacje do nowych wymogów - dodał Andrzej Skoczylas.

 

W wyniku modernizacji IMOS emisja tlenków siarki spadnie o 35%.

 

- Prace na Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w gdańskiej elektrociepłowni to kolejny etap modernizacji w PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu. Przed nami intensywny czas inwestycji w rozwój infrastruktury pracującej w technologii kogeneracji, jednak, zgodnie z globalnymi trendami, będziemy stopniowo wprowadzać paliwo niskoemisyjne - powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Nowe inwestycje to nie tylko ochrona naszego środowiska, ale także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców naszego regionu -  dodała Elżbieta Kowalewska.

 

W trosce o mieszkańców Gdańska i Sopotu, dla których Elektrociepłownia Gdańska produkuje ciepło, postój instalacji został zaplanowany poza sezonem grzewczym. W czasie modernizacji IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin, pozostają w eksploatacji. Na czas modernizacji wykorzystywany jest specjalny niskosiarkowy węgiel.

 

Koszt modernizacji IMOS w gdańskiej i gdyńskiej elektrociepłowni to 18,3 mln zł.

 

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques)  to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji objętych przepisami oraz wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Konkluzje BAT, które dotyczą dużych obiektów energetycznego spalania zostały opublikowane w dniu 17 sierpnia 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przyjęty dokument znajduje zastosowanie do instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie).

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl