Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator dla miasta Gdynia

 

Dotacja celowa na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.

Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż:

- 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową lub pompę ciepła dla budynku jednorodzinnego,

- 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową lub pompę ciepła dla budynku wielorodzinnego,

 

1. Wysokość dotacji nie może być większa niż 80% udokumentowanych kosztów instalacji.
2. Przejście z paliwa stałego na gaz - dofinansowanie nie mniejsze niż 1800 zł
3. Przejście z paliwa stałego na m.s.c. - dofinansowanie nie mniejsze niż 3000 zł

 

Szczegółowe informacje na temat przydzielania dotacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta Gdyni:

https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,182/dofinansowanie-modernizacji-zrodla-ogrzewania,484630

( http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_PM/2018/3789/ogl/pol/pdf )

 

Dotacje w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Sopotu określa:
https://sopot.gmina.pl/xii-sesja-rady-miasta-19-grudnia-2019/

 

Zasady dotacji w zakresie zmiany źródła ogrzewania na miejska siec ciepłownicza dla mieszkańców Gdańska określa:
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-srodowiska/procedury/dotacja-na-zamiane-ogrzewania-weglowego-na-ekologiczne-elektryczne-gazowe-podlaczenie-do-miejskiej-sieci-cieplowniczej,a,44983

Dofinansowanie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku do realizacji przyłączenia funkcji ciepłej wody użytkowej:

 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział wybrzeże w Gdańsku udziela wsparcia finansowego na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przy likwidacji węglowych źródeł ciepła w budynkach. Współfinansuje także budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach korzystających już z ogrzewania w ramach miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl