Kalkulator

Kalkulator

Kalkulator dla miasta Gdynia

 

Dotacja celowa na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii.

Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż:
1) 2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową lub pompę ciepła dla budynku jednorodzinnego,
2) 5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową lub pompę ciepła dla budynku wielorodzinnego,

 

1. Wysokość dotacji nie może być większa niż 80% udokumentowanych kosztów instalacji.
2. Przejście z paliwa stałego na gaz - dofinansowanie nie mniejsze niż 1800 zł
3. Przejście z paliwa stałego na m.s.c. - dofinansowanie nie mniejsze niż 3000 zł

Szczegółowe informacje na temat przydzielania dotacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta Gdyni w UCHWALE NR XV/320/15
RADY MIASTA GDYNI z dnia 30 grudnia 2015 r. pod adresem:

Dotacje w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej dla mieszkańców Sopotu określa Uchwała Nr XXXVII/496/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 lutego 2018 roku

Zasady dotacji w zakresie zmiany źródła ogrzewania na miejska siec ciepłownicza dla mieszkańców Gdańska określa regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXX/843/16 Rady Miasta Gdańska

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pisząc na maila: kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl

 

 

 

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl