Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym - oszczędności i korzyści na lata!Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej

Jak skorzystać

Zgłoś na zebraniu Wspólnoty Twojego budynku chęć zmiany źródła ciepła na potrzeby ciepłej wody, na MSC
Administrator budynku na wniosek wspólnoty składa wniosek o wydanie warunków technicznych na rozszerzenie usług o dostawę ciepła na potrzeby ciepłej wody
Wydanie w/w warunków jest bezpłatne
Wspólnota podejmie uchwałę dotyczącą realizacji zmiany źródła ciepła na potrzeby ciepłej wody i informuje o planowanym terminie realizacji inwestycji
Administrator zleca projekt i wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji do dnia w/w zadeklarowanego terminu realizacji inwestycji

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl