Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym - oszczędności i korzyści na lata!Ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej

Jak skorzystać

Rozszerzenie funkcji o ciepłą wodę użytkową z sieci ciepłowniczej.

 

  1. Potrzeba zmiany podgrzewu ciepłej wody użytkowej na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej
  2. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych na modernizacje węzła o moduł ciepłej wody użytkowej
  3. Analiza możliwości finansowania oraz sprawdzenie możliwości dofinansowania w ramach programu miejskiego, program wsparcia PGE EC Kontakt
  4. Złożenie wniosku w przedsiębiorstwie ciepłowniczym o rozszerzenie dostaw ciepła o funkcję ciepłej wody użytkowej
  5. Przygotowanie dokumentacji technicznej
  6. Wykonanie instalacji oraz rozbudowy węzła o moduł ciepłej wody użytkowej
  7. Zawarcie umowy / aneksu na dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej
  8. Złożenie wniosku do UM i dokumentacji powykonawczej do PGE EC w celu uzyskania dofinansowania

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl