Fundusze na inwstycje

Fundusze na inwstycje

Konkursy krajowe

Czyste Powietrze

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/ 

 

Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/

 

Racjonalna gospodarka odpadami

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/ 

 

„Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/ 

 

Konkursy unijne

Program  Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 

1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/konkursiii/art,1,poddzialanie-1-1-1-iii-nabor-cieplo.html 

 

1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html 

 

1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html

 

1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iii-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html

 

1.6.1.Źródła wysokosprawnej kogeneracji

http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,280,nfosigw-oglasza-iii-konkurs-dla-dzialania-1-6-1-poiis-2014-2020.html 

 

1.6.2.  Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-i-chlodnicze/art,1,nabor-dla-dzialania-dzialanie-1-6-poddzialanie-1-6-2-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji.html 

 

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,19,v-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html

 

Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,279,wydluzenie-terminu-koncowego-skladania-wnioskow-w-ramach-ii-naboru-sokol.html

 

 

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl