Fundusze

Fundusze

Oferujemy kompleksową usługę skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na Twoje inwestycje!Pozyskanie funduszy na inwestycje

Fundusze dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacja wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana oświetlenia w częściach wspólnych na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych,
 • budowa/przebudowa systemów wentylacji mechanicznej,
 • przebudowa systemów chłodzących i budowa/przebudowa klimatyzacji,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzanie systemów zarządzających energią.

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyje

 • renowację, rewaloryzację, przebudowę i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej,
 • adaptację historycznej zabudowy na cele: edukacjyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze,
 • kompleksowe zagospodarownie przestrzni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury,
 • budowę, rozbudowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej (m. in. drogowej, rowerowej i pieszej),
 • budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m. in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych.

 

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl