Białe certyfikaty

Białe certyfikaty

Zyskaj dodatkową premię finansową za działania zmniejszające zużycie energii
w Twoim przedsiębiorstwie

Czym są Białe Certyfikaty ?

Białe Certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, które można otrzymać za efekt energetyczny, czyli oszczędność energii finalnej, uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Wyrażone są w „toe” czyli tonach oleju ekwiwalentnego.

 

1 toe = 41,868 GJ

1 toe = 11, 63 MW

 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną swojej firmy mogą ubiegać się o Białe Certyfikaty. Wynikają z nich prawa majątkowe, które mają wartość pieniężną i są obracane na Towarowej Giełdzie Energii.

Aby uzyskać Białe Certyfikaty należy zrealizować inwestycję na min. 10 toe, czyli uzyskać oszczędność energii lub ciepła w ilości 41,868 GJ lub 11,63 MWh. Jeżeli planowana inwestycja nie spełnia tego warunku, dokładamy starań, aby połączyć ją z inną inwestycją i zrealizować ten wymóg.

 

Za co można otrzymać Białe Certyfikaty?

Katalog przykładowych inwestycji, za które można uzyskać Białe Certyfikaty, czyli te, które generują oszczędności w zużyciu energii:

  • termomodernizacja budynków
  • wymiana i modernizacja lokalnych źródeł ciepła
  • modernizacja systemu ogrzewania, likwidacja grupowych węzłów cieplnych
  • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką)
  • wymiana instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody
  • modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego, opraw oświetleniowych na energooszczędne, wdrażanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem
  • modernizacja systemu wentylacji (np. odzysk ciepła, izolacja kanałów, montaż systemów optymalizujących parametry), modernizacja systemu klimatyzacji

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl