Białe certyfikaty

Białe certyfikaty

Dodatkowe pieniądze na potrzeby Twojej Wspólnoty Mieszkaniowej.Oferta uszyta na miarę

Białe certyfikaty - wszystko o...

Dla kogo są Białe Certyfikaty?

O wydanie świadectw efektywności energetycznej mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które planują wdrożyć przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie rocznej oszczędności energii finalnej e ilości nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego.

Przykłady przedsięwzięć, za które można uzyskać białe certyfikaty:

  • Modernizacja lub wymiana izolacji termicznej rurociągów, pieców, ciągów technologicznych
  • Systemy sterowania układami ciepło, chłód
  • Termomodernizacja
  • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła
  • Odzysk energii w procesach przemysłowych
  • Ograniczanie strat na przesyle
  • Modernizacja instalacji sprężonego powietrza
  • Optymalizacja ciągów transportowych paliw lub mediów
  • Wymiana silników, napędów i układów sterowania
  • Modernizacja źródeł ciepła

 

Białe certyfikaty - wszystko o...

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl