Fundusze

Fundusze

Oferujemy kompleksową usługę skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na Twoje inwestycje!Pozyskanie funduszy na inwestycje

ABC Funduszy

Fundusze UE na lata 2014-2020 w Polsce wdrażane są poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Programy

  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Inteligentny Rozwój
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój
  • Program Polska Cyfrowa
  • Program Polska Wschodnia
  • Program Pomoc Techniczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Kontakt

80-867 Gdańsk
ul. Swojska 9

T: +48 58 347 44 74
(od 9:00 do 15:00)

Email:
kontakt@cieplodlatrojmiasta.pl