{1 - 24} SzarySzary
{25 - 49} ZielonyZielony
{50 - 499} NiebieskiNiebieski
{500 - 4999} PomarańczowyPomarańczowy
{5000 - 24999} CzerwonyCzerwony
{25000+} CzarnyCzarny

Potwierdż jeżeli chcesz akceptacji przez administratora.


Jak długi może być okres instalowania węzła cieplnego w budynku mieszkalnym, którego ogrzewanie oparte jest w chwili obecnej na kotle gazowym? Jak długi byłby okres braku gorącej wody w c.o. i c.w.u. w przypadku prac związanych ze zmianą źródła ciepła?

Jak długi może być okres instalowania węzła cieplnego w budynku mieszkalnym, którego ogrzewanie oparte jest w chwili obecnej na kotle gazowym? Jak długi byłby okres braku gorącej wody w c.o. i c.w.u. w przypadku prac związanych ze zmianą źródła ciepła?Potwierdź, że chcesz usunąć powiadomienia z pytania.


1 Odpowiedź
Dodaj odpowiedź

Sam montaż węzła to kwestia krótka, 1 dnia, ale zależy od przygotowania inwestycji . Jeżeli montujemy w tym samym pomieszczeniu i musimy usuwać istniejące urządzenia technologiczne dot. kotłowni , to zapewne tego typu prace trwają dłużej i należy je wykonywać poza okresem grzania, natomiast jeżeli prace montażowe można prowadzić równolegle to trwają tak długo jak informowałam na wstępie.

Dodam również, iż do tego typu montażu należy się odpowiednio przygotować, tj. najpierw wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej ( nie wiem czy posiada Pani przyłącze ciepłownicze do budynku), następnie wykonać dokumentację techniczną węzła , uzgodnić technologię, wykonać zakup technologii i dopiero zlecić wykonanie.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Aby dodać odpowiedź, musisz się zalogować

Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się

Nasi eksperci

Przyłączanie do m.s.cilość udzielonych odpowiedzi: Szary2
Doradztwo w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznejilość udzielonych odpowiedzi: Szary3
Monitoring Atmosfery Aglomeracji Gdańskiejilość udzielonych odpowiedzi: Szary1
Efektywność energetycznailość udzielonych odpowiedzi: Szary6
Projektowanie sieci i węzłówilość udzielonych odpowiedzi: Szary1
Mieszkaniowe stacje wymiennikoweilość udzielonych odpowiedzi: Szary2

Ostatnie odpowiedzi