{1 - 24} SzarySzary
{25 - 49} ZielonyZielony
{50 - 499} NiebieskiNiebieski
{500 - 4999} PomarańczowyPomarańczowy
{5000 - 24999} CzerwonyCzerwony
{25000+} CzarnyCzarny

Potwierdż jeżeli chcesz akceptacji przez administratora.


Do kogo adresowane są Białe Certyfikaty?Potwierdź, że chcesz usunąć powiadomienia z pytania.


1 Odpowiedź
Dodaj odpowiedź

Ustawa nakłada obowiązek pozyskania białych certyfikatów i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE na następujące grupy przedsiębiorców:

– przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają odbiorcom końcowym energię, jeżeli sumaryczna moc zamówiona tych odbiorców przekracza 5 MW,

– odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

– towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, które realizują transakcje na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

System ten kierowany jest także do przedsiębiorców, zarządców i właścicieli obiektów, którzy w ostatnim czasie przeprowadzili w swoich obiektach projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. W tym celu mogą za pośrednictwem jednego z wyżej wymienionych podmiotów (w Trójmieście jest to EDF Polska) ubiegać się o Białe Certyfikaty.

Confirm that you would like to select this answer as the "Best Answer" to your question. This will bring this answer to to top and be highlighted as "Best Answer". You can always change this if a better answer is given.


Aby dodać odpowiedź, musisz się zalogować

Masz już konto? Zaloguj się
Nie masz konta? Zarejestruj się

Nasi eksperci

Przyłączanie do m.s.cilość udzielonych odpowiedzi: Szary2
Doradztwo w zakresie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznejilość udzielonych odpowiedzi: Szary3
Monitoring Atmosfery Aglomeracji Gdańskiejilość udzielonych odpowiedzi: Szary1
Efektywność energetycznailość udzielonych odpowiedzi: Szary6
Projektowanie sieci i węzłówilość udzielonych odpowiedzi: Szary1
Mieszkaniowe stacje wymiennikoweilość udzielonych odpowiedzi: Szary2

Ostatnie odpowiedzi